In de vergadering van 4 december 2014 heeft het bestuur van het COKZ het ‘Besluit tarieven Openbaarheid van bestuur Stichting COKZ’ genomen. Hierin staan de tarieven voor het verstrekken van kopieën, uittreksels en samenvattingen op verzoek of op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.

Tarief kopieën

Voor het verstrekken van kopieën van schriftelijke stukken brengt het COKZ een vergoeding in rekening. Dit bedrag is nooit hoger dan de kostprijs.

  • voor minder dan 6 pagina’s: gratis;
  • voor 6 tot 13 pagina’s: € 4,50;
  • voor 14 of meer pagina’s: € 0,35 per kopie.

Tarief uittreksel of samenvatting

Voor het verstrekken van een uittreksel of een samenvatting van een document brengt het COKZ een vergoeding in rekening van € 2,25 per pagina.