16 juni, 2022
Nieuws 2022

Resultaten enquête rauwmelkse producten

Nieuwsbrief verstuurd over kritische punten in het productieproces van rauwmelkse producten

Op 31 januari verstuurde het COKZ de nieuwsbrief Rauwmelkse producten | PDF naar alle boerderijzuivelbereiders en kleinschalige bereiders (hierna: BZB en KB). De aanleiding voor deze nieuwsbrief was een studie van het COKZ in samenwerking met de Bond van Boerderijzuivelbereiders. In deze studie is gekeken naar het productieproces van de rauwmelkse producten. Als er tijdens dit proces iets mis gaat en er bacteriële verontreiniging ontstaat dan kunnen de gevolgen groot zijn. De nieuwsbrief behandelt enkele kritische punten in het productieproces en helpt om het eigen productieproces opnieuw onder de loep te nemen.

Grote respons op de enquête en overwegend positieve reacties

Naar aanleiding van de nieuwsbrief is in maart een enquête verstuurd aan 560 BZB en KB. De respons was groot met 226 ingevulde enquêtes (40%). En de reacties waren overwegend positief. Het maakte hierbij niet uit of er wel of geen rauwmelkse producten werden geproduceerd door de BZB of KB. Ook vanuit de praktijk heeft COKZ inmiddels enthousiaste reacties mogen ontvangen.

De nieuwsbrief is duidelijk en BZB en KB gaan ermee aan de slag

De nieuwsbrief werd door nagenoeg alle respondenten duidelijk gevonden en de voedselveiligheidsrisico’s herkenbaar. De aandachtspunten in de nieuwsbrief om de kritische punten in het productieproces te verbeteren werden door de meeste (88-96%) als (deels) helpend ervaren.

Naar aanleiding van de nieuwsbrief is zo’n 30% aan de slag gegaan met de belangrijkste risico’s, zoals:

  • Het schoonhouden van de productieruimte.
  • Het ongewenst betreden van de productieruimte door personen en/of dieren.
  • Het voorkomen van kruisbesmetting.

Daarnaast geeft bijna de helft van de respondenten aan dat zij bewuster naar de risico’s van het productieproces zijn gaan kijken.

Uit de opmerkingen/ reacties is gebleken dat de BZB en KB het ontvangen van een nieuwbrief als prettig hebben ervaren. Er zijn zelfs een aantal suggesties/ onderwerpen voorgesteld voor de toekomst.

Dankzij de nieuwsbrief is de voedselveiligheid toegenomen

Op basis van de resultaten uit de enquête is het aannemelijk dat de nieuwsbrief rauwmelkse producten heeft bijgedragen aan het bewustzijn van de noodzaak om hygiënisch(er) te werken en zijn er activiteiten ondernomen om belangrijke risico’s te reduceren.