De zuivel sector

Het aanvragen van een exportcertificaat: procedure

Hieronder geven wij de status weer van de afspraken met betrekking tot exportcertificering Groot-Brittannië (GB) per 1 januari 2021. Deze situatie zal eind januari 2024 veranderen. GB heeft aangegeven dat exportcertificaten dan verplicht zullen worden.

Door NVWA zijn voor GB veterinaire exportcertificaten beschikbaar gesteld voor de export van melk- en zuivelproducten. Deze certificaten zijn vooral bedoeld om zendingen die in het GB niet worden geaccepteerd, terug in te voeren in de EU (voor een uitleg van deze procedure zie Retourpartijen | Export dieren, dierlijke producten | NVWA ). Dit is nodig omdat GB per 1 januari geldt als een derde land. Tot eind januari 2024 vereist het GB geen exportcertificaten voor zuivelproducten vanuit de EU;

 • De certificaten worden aangevraagd en afgegeven via e-CertNL op dezelfde wijze als voor andere derde landen bestemmingen. Dit betekent dat de aanvraag bij het COKZ in Leusden wordt behandeld en daar wordt gewaarmerkt door een NVWA-dierenarts;
 • U vindt de modellen door te selecteren op de landcode GB of door te kiezen voor verzoekcode 2370;
  De verklaringen die aan het GB worden verstrekt, worden afgegeven op basis van de erkenning van de producent, de registratie van de opslaglocatie en de registratie van het te exporteren product bij het COKZ (aansluitmodule);
 • Dit proces verloopt geheel digitaal, de certificaten zijn voorzien van een QR code waarmee de identiteit van de zending in e-CertNL uniek is vastgesteld. De certificaten worden alleen gewaarmerkt door de veterinair in e-CertNL en niet voorzien van een handtekening. De certificaten worden dus niet geprint door COKZ.
  Aanvrager kan wel zelf het certificaat printen op wit papier als begeleidend document bij de zending indien de aanvrager dat noodzakelijk acht;
 • Let op: Bij het invullen van de aanvraag moet worden ingevuld of opslaglocatie erkend dan wel geregistreerd is. Aanvrager is verantwoordelijk voor het correct invullen van deze gegevens;
 • Vooralsnog zijn voor export naar het GB geen COKZ-certificaten beschikbaar. Deze zullen in een later stadium worden geïntroduceerd;
 • Let wel, voor het aanvragen van deze certificaten gelden verder dezelfde voorwaarden als voor certificaten naar andere derde landen;

Voor bedrijven die nog nooit eerder exportcertificaten hebben aangevraagd, verwijst COKZ door naar de procedure onderstaand aan deze pagina:  Technische stappen regelen vóór het aanvragen van exportcertificaten.

Technische stappen regelen vóór het aanvragen van exportcertificaten

 

Inleiding

Bedrijven die goederen leveren aan klanten in het Verenigd Koninkrijk (GB), worden na Brexit exporteur. Bedrijven die goederen ontvangen uit het GB, worden na Brexit importeur.
Voor export van zuivelproducten moeten certificaten worden aangevraagd bij het COKZ. Het COKZ behandelt de aanvraag en het certificaat wordt afgegeven en gewaarmerkt door een NVWA-dierenarts.
Om deze certificaten te kunnen verkrijgen is aansluiting op het digitale systeem van de NVWA nodig, dit systeem heet e-CertNL. Nadere informatie treft u op de NVWA website onder de titel Brexit”.

Wanneer u wenst om na Brexit te blijven exporteren naar het GB, adviseren wij u om zo snel mogelijk onderstaande stappen uit te voeren (o.a. aansluiting e-CertNL) en het hieronder vermelde formulier in te vullen waarmee u zich aanmeldt als exporteur.
Zorg ervoor dat u deze stappen neemt ruim voordat u daadwerkelijk wilt gaan exporteren. De hele procedure kan – afhankelijk van de belangstelling – de nodige tijd in beslag nemen.

Technische stappen

Hieronder volgt het stappenplan dat gevolgd dient te worden voor het exporteren van zuivelproducten.
Op hoofdlijnen moet u als exporteur geregistreerd zijn bij het COKZ, eHerkenning hebben en toegang tot e-CertNL. Van groot belang is dat alle registraties (eHerkenning, e-CertNL en COKZ) met hetzelfde KvK en vestigingsnummer gebeuren, anders loopt de aanvraag niet door.

 1. eHerkenning
  Met eHerkenning kunt u zich als bedrijf registreren bij een aantal systemen (waaronder e-CertNL; het systeem waarmee certificaten worden verstrekt) van de (rijks)overheid. Om e-CertNL te kunnen benaderen dient u als exporteur eerst eHerkenning te hebben, met een beveiligingsniveau EH2+. De doorlooptijd hiervan is per provider verschillend en kost, mits aan alle bedrijfsinterne voorbereidingen is voldaan, onder normale omstandigheden 5 werkdagen.
 2. Registratie bij het COKZ
  Voor de export van zuivelproducten moet u zich aanmelden bij het COKZ (Controle Orgaan Kwaliteits Zaken), wij behandelen de aanvragen van exportcertificaten voor zuivelproducten.
  Meld u zich bij het COKZ via onderstaand formulier.
  > Formulier voor aanvrager zuivel exportcertificaten COKZ nieuwe klanten
 3. Toegang tot e-CertNL
  Het RVO verzorgt voor u de verdere registratie en toegang tot e-CertNL
  > Export dieren, vlees, vis en diervoeder | RVO.nl | Rijksdienst

 

 

 

Veel gestelde vragen