Verdagderruimte
03 november, 2020
Nieuws 2020

Persbericht: Definitieve naamswijziging COKZ

Nieuwe naam COKZ

Leusden, 30-10-2020 – Met ingang van 4 november 2020 verandert de naam van het COKZ definitief in ‘Controle Orgaan Kwaliteits Zaken’. Voorheen heette de stichting ‘Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel’. De afkorting COKZ blijft ongewijzigd. Dit is belangrijk, met het oog op de naamsbekendheid van de afkorting COKZ in het buitenland. In het Engels wordt de volledige naam: ‘The Netherlands Authority for Dairy and Eggs’. De vertaalde naamswijziging op exportcertificaten wordt vanaf 1 januari 2021 gehanteerd.

Wat doet het COKZ?

Stichting COKZ houdt toezicht op de kwaliteit van zuivel, eieren en pluimveevlees. Zij doet dit in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). In opdracht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert het COKZ ook op voedselveiligheid van zuivel, eieren en eiproducten.

Reden van de naamswijziging

De naamswijziging werd vorig jaar september aangekondigd bij de opening van het nieuwe kantoor in Leusden. De reden van de naamswijziging is dat het COKZ naast het toezicht op de zuivel ook belast is met toezichtstaken op het gebied van eieren en pluimveevlees. De oude naam van ‘Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel’ dekte daarmee niet meer de lading en is gekozen voor de algemenere naam ‘Controle Orgaan Kwaliteits Zaken’.

Exportcertificaten

Voor de naamswijziging op de exportcertificaten die onder bevoegdheid van COKZ worden afgegeven, wordt iets meer tijd genomen. De reden hiervan is op de eerste plaats om de autoriteiten in het buitenland via de officiële kanalen op de hoogte te kunnen stellen van de wijziging. Daarnaast gaat het bij exportcertificaten om waardepapieren, waar speciale eisen aan worden gesteld qua drukken. Het COKZ wil daarbij zorgvuldigheid betrachten. De naamswijziging op de exportcertificaten gaat in op 1 januari 2021.

Bij vragen kunt u contact opnemen met communicatie@cokz.nl.

PERSBERICHT definitieve naamswijziging | PDF