Ad. IV.  VERBETERVOORSTEL

.

Heeft u een verbetervoorstel voor het COKZ? Dan kunt u dit doorgeven aan het Kwaliteitsteam van COKZ via het hiervoor beschikbare formulier op de website of via de kwaliteitssysteembeheerder van het COKZ, te bereiken via: 

Algemeen

receptie@cokz.nl

Postadres

Stichting COKZ
t.a.v. mevrouw ing E. Heerschop
Postbus 250
3830 AG LEUSDEN