Het COKZ verwelkomt een nieuwe bestuursvoorzitter en een nieuw bestuurslid!

.

Jaco Geurts nieuwe bestuursvoorziter COKZ

Met ingang van 1 januari 2024 is Jaco Geurts (53) benoemd als voorzitter van het bestuur van zuivel- en eiertoezichthouder Controle Orgaan Kwaliteits Zaken (COKZ). Het betreft een nevenfunctie. Hij volgt Dirk Duijzer op, die de functie 16 jaar bekleedde. Geurts was zo’n elf jaar lid van de Tweede Kamer (CDA), waar hij onder andere woordvoerder landbouw en voorzitter van diverse Kamercommissies is geweest. Daarvoor was hij actief in de agrarische belangenbehartiging en heeft hij een achtergrond als agrarische ondernemer in de varkenshouderij. Sinds juni 2023 is hij waarnemend burgemeester van de gemeente Maasdriel.

Aan de benoeming ging een zorgvuldige procedure vooraf, waarin aanvankelijk 8 kandidaten werden geselecteerd. Jaco Geurts kwam daarbij als meest geschikt uit de bus. Zijn ruime ervaring met politieke, bestuurlijke en strategische vraagstukken gaven daarbij de doorslag. De ministers van VWS en LNV hebben als opdrachtgever, respectievelijk opdrachtgever en eigenaar hun goedkeuring gegeven aan de benoeming.

 

 

COKZ verwelkomt nieuw bestuurslid

Op 1 december 2023 is Harrie van den Bijgaart benoemd als bestuurslid van zuivel- en eiertoezichthouder Controle Orgaan Kwaliteits Zaken (COKZ).  Harrie is zijn hele werkzame leven actief geweest in de zuivelanalyse en beëindigde zijn carrière begin 2023 als manager Innovation & Business Development bij Qlip B.V.  Zijn gedegen kennis van de zuivelsector en het laboratoriumonderzoek zullen een belangrijke  bijdrage leveren aan de uitdagingen waar het COKZ de komende tijd mee te maken zal krijgen.

.

Stichting COKZ is een privaatrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (zbo) dat in opdracht van de ministeries van LNV en VWS controleert op de naleving van wet- en regelgeving op het gebied van kwaliteit, voedselveiligheid en etikettering van zuivel, eieren en eiproducten en op de handelsnormen voor pluimveevlees. De bestuursleden mogen geen enkel belang hebben in de melkveehouderij en/of pluimveehouderij, in de handel van melk, pluimvee of eieren, in de bereiding van of de handel in melk- en zuivelproducten dan wel pluimvee of eieren.