Het COKZ verwelkomt twee nieuwe bestuursleden!

 Op 10 december 2020 zijn mevrouw M.(Margreet) Hovenkamp en mevrouw A.(Annet) Velthuis toegetreden tot het bestuur van Stichting COKZ. Het COKZ heet de nieuwe bestuursleden van harte welkom!

Even voorstellen: mevrouw Hovenkamp

 Mevrouw Hovenkamp heeft haar werkervaring opgedaan in verschillende sectoren van de levensmiddelenindustrie waarvan 11 jaar bij de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO). Zij was daar onder meer verantwoordelijk voor de voedselveiligheid en het verbeteren van de kwaliteit van boerderijmelk. In haar rol als crisismanager heeft ze de opzet van SecureFeed  begeleid.

 

     Mevrouw Hovenkamp vertelt:

“Het COKZ is voor mij geen onbekende. In mijn tijd bij NZO kwam ik regelmatig in aanraking met het COKZ.”
Ze vervolgt: “In Nederland is het inrichten van toezicht middels ZBO`s effectief. Door de controles voor voedselveiligheid en handelsnormen te combineren ontstaat er een goed werkend systeem voor zowel het bedrijfsleven als de overheid.”
Over haar werk als bestuurder bij het COKZ geeft ze aan: “Goed toezicht is belangrijk en daar wil ik mij graag voor inzetten!”

 

Even voorstellen: mevrouw Velthuis

 Mevrouw Velthuis is na haar opleiding Dierwetenschappen in Wageningen gepromoveerd op een onderzoek naar de transmissie van een bacterie die longontsteking bij varkens veroorzaakt. Daarna heeft ze elf jaar bij de Leerstoelgroep Bedrijfseconomie van de Wageningen University gewerkt met als focusgebieden Economie van Diergezondheid en Voedselveiligheid (waaronder ook onderzoek naar melkkwaliteit). Op dit moment werkt mevrouw Velthuis bij de Gezondheidsdienst voor Dieren, als onderzoeksmanager, en bij Aeres Hogeschool Dronten als Lector. Hierbij is van belang de weerbaarheid van de dieren te optimaliseren en de verstoringen (waaronder infecties) te minimaliseren.

 

    Mevrouw Velthuis vertelt:

Ik ben opgegroeid op een melkveebedrijf / loonbedrijf in Oldenzaal en dus van jongs af aan betrokken bij de sector. Ik word blij wanneer ik een bijdrage mag leveren aan diergezondheid, dierenwelzijn én de kwaliteit van dierlijke producten.
Ze vervolgt: “ De aanstelling als lid van het bestuur bij het COKZ sluit goed aan bij mijn achtergrond. Mijn interesse binnen mijn dagelijks werk ligt in het leveren van een bijdrage aan de gezondheid van dieren.”

 

Positieve zienswijze ministerie van LNV en VWS

Aan de aanstelling ging een zorgvuldig proces vooraf waarin relevante kwaliteiten, de achtergrond van beide kandidaten en de onafhankelijkheid in de rol van bestuurder is meegewogen in het aanstellingsbesluit. In lijn met het bepaalde in de statuten van het COKZ heeft het Ministerie van LNV na afstemming met het Ministerie van VWS op 3 december een positieve zienswijze afgegeven voor de benoeming van beide kandidaten. Deze positieve zienswijze was één van de voorwaarden voor de definitieve aanstelling van de bestuursleden. Met de aanstelling van beide dames bestaat het bestuur uit 6 leden.

COKZ – blik vooruit

De directeur, Wim van der Sande, geeft aan verheugd te zijn met de komst van de nieuwe bestuursleden: “Stichting COKZ is toezichthouder op de veiligheid en kwaliteit van in Nederland geproduceerde zuivel, zuivelproducten, eieren en eiproducten. Daarnaast biedt het COKZ de ondernemingen binnen de sector een betere toegang tot (inter)nationale markten. De specifieke achtergrond, kennis en expertise van beide kandidaten sluit aan bij de uitdagingen waar het COKZ nu én in de toekomst voor staat!.”

Van der Sande feliciteert beide dames namens het COKZ van harte met hun nieuwe functie: “Ik wens de nieuwe bestuursleden een mooie tijd toe bij het COKZ en zie uit naar een prettige en constructieve samenwerking.”