De zuivel sector

2024

> Nieuwsbrief exportprogramma 1.2.6 | PDF
> Nieuwsbrief wijziging in microbiologische tekstblokken | PDF
Bijlage wijziging microbiologische tekstblokken | PDF

2023

> Aangepaste norm fosfatase boerenkaas | PDF
Bijlage WFSR rapport | PDF
> Aanpassing buitenlands grondstoffenprogramma 2 | PDF
Bijlage buitenlandse grondstofprogramma 2 | PDF
> Verkoop rauwe melk | PDF
> Exportprogramma Bijzondere Voeding | PDF

 

2022

> Herziening controleprogramma’s bijzondere voeding | PDF
> Inspectie handelaren zuivel EU hygiënepakket | PDF
> Gepubliceerd advies van Bureau Risicobeoordeling & onderzoek van NVWA over voedselveiligheid risico’s van rauwe consumptiemelk gedurende de bewaarfase
> Rauwmelkse producten | PDF
> Wijziging COKZ productprogramma’s 1.2.1 en 1.2.2 | PDF
> Procedure nieuwe RMO-chauffeur | PDF
> Onderzoek op Shigatoxine-producerende Escherichia coli (STEC) in hoog risico producten

2021

> Wijziging regeling boerderijmelk onderzoek residuen antibiotica | PDF
> Aanpassing controlebeleid monsterneming BGA Gouda Holland, BGA Edam Holland en/of BOB Noord Hollandse Gouda | PDF
> Aanpassing onderzoek op celgetal in boerderijmelk | PDF

2020

> Erkenningsplicht op- en/of overslag van vloeibare zuivelproducten of boerderijmelk | PDF

2019

> Handelswijze RMO-melk met residuen van antibiotica | PDF

2018

> Materiaal in contact met vloer | PDF

2016

> Certificering buitenlandse kaas | PDF

Veel gestelde vragen