Vergaderruimte
27 januari, 2022
Nieuws 2022

Interview Erik van Lith

Op 16 december 2021 nam Erik van Lith afscheid als bestuurslid van het COKZ. Daarmee sluit hij een indrukwekkend hoofdstuk van 15 jaar af in zijn carrière. We vroegen Erik hoe hij die tijd bij het COKZ heeft ervaren.

Erik, na 15 jaar neem je afscheid als bestuurslid van het COKZ. Dat betekent dat je heel veel hebt meegemaakt bij het COKZ. We zijn benieuwd hoe je dat hebt ervaren. Je hebt een indrukwekkend cv. Zo ben je onder andere lid van de Tweede Kamer geweest en werk je tegenwoordig bij Royal HaskoningDHV, maar…

Wie is Erik van Lith? Kun je jezelf even voorstellen?

Ik ben boerenzoon, geboren, getogen en woonachtig in Brabant. Na mijn studie bestuurskunde ben ik begonnen als beleidsmedewerker en later teamcoördinator van LTO-Nederland. Daarna actief als Lid van Provinciale Staten en de Tweede Kamer. Vervolgens ben ik naast meerdere bestuurlijke en toezichthoudende functies in de advieswereld terecht gekomen; eerst als zelfstandige en daarna bij Royal HaskoningDHV. Water is daarbij leidend thema.

En hoe ben je in het bestuur van het COKZ terecht gekomen?

In 2007 kwam er verandering in de positie en bestuur van het COKZ; private activiteiten werden overgedragen aan Qlip. Het bestuur zou niet langer uit branchevertegenwoordigers bestaan en dus werd er gezocht naar onafhankelijke bestuursleden die wel affiniteit hadden met de zuivelsector. In mijn geval werd ik door Atze Schaap van FrieslandCampina gevraagd of ik beschikbaar was en dat was het geval.

Als je terugkijkt, wat zijn dan voor jou absolute hoogtepunten in die 15 jaar COKZ?

Het COKZ heeft in 15 jaar laten zien dat ze hun werk goed verstaat. Ondanks politieke discussies over controle en toezicht op agrarische ketens is het COKZ blijven bestaan. Wat ik zelf ook op werkbezoek en het contact met medewerkers van het COKZ door de jaren heen heb ervaren en zeer waardeerde, is de balans die steeds wordt gezocht in onafhankelijke controle en betrokkenheid met en kennis van de bedrijven/ondernemers.

Zijn er ook dieptepunten?

Het COKZ is regelmatig op de proef gesteld, diende zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en dat was niet altijd eenvoudig. Voor de medewerkers en betrokken instanties waar ze contact mee hadden, was het bij tijd en wijle niet mogelijk het werk te doen of werden beperkingen opgelegd, zoals bij BSE, vogelgriep of COVID-19. Gelukkig hebben de medewerkers de flexibiliteit gehad om hierop te anticiperen.

Zou je ons tot slot nog tips of een advies willen meegeven voor de toekomst?

Ondanks alle veranderingen die de agrarische sector komende jaren te wachten staat blijft voedselveiligheid en -zekerheid en in het bijzonder de kwaliteit van zuivel en eieren van groot belang. Alhoewel het controlewerk op onderdelen door verdere digitalisering zal veranderen, is en blijft de zuivel- en eiercontrole een mooi vak. Vertel dat vooral ook aan de nieuwe generatie, zodat zij geïnspireerd worden en carrièrekansen (bij het COKZ) zien!

Erik, heel veel dank voor de bijdrage die je de afgelopen 15 jaar hebt geleverd. Mede dankzij jou is het COKZ geworden wat het nu is. We wensen je heel veel succes voor de toekomst en wie weet, kruisen onze paden elkaar nog eens.