kip in de natuur
06 april, 2022
Nieuws

Het COKZ start met Monitoringsbezoeken in het kader van IKB ei

Het COKZ gaat medio april 2022 starten met het uitvoeren van monitoringsbezoeken bij legeindpluimveehouderijen die deelnemen aan IKB Ei.
Dit gebeurd in kader van acceptatie bij ketenborging.nl van IKB ei.
Het doel van dit bezoek is het borgen van de betrouwbaarheid van het private kwaliteitssysteem (PKS) IKB Ei.

Tijdens het bezoek zal onder andere gekeken worden naar de controlerapporten van de IKB-controles. Hierbij zal de nadruk liggen op tracering en salmonella onderzoek.

Van belang om te weten voor de legeindpluimveehouder:

  • Tijdens het monitoringsbezoek wordt de werking van IKB ei beoordeeld, het is dus geen inspectie op de naleving van het betreffende bedrijf.
  • Door deze monitoringsbezoeken wordt er gekeken of wettelijke onderdelen overgelaten kunnen worden aan IKB ei, zodat er aangepast toezicht kan plaatsvinden bij IKB Ei deelnemers.
  • Tijdens deze controle zullen de stallen, voorruimte niet bezocht worden.
  • Het monitoringsbezoek is een ‘papieren-exercitie’.
  • Er worden uiteraard geen kosten in rekening gebracht.
  • Het bezoek vindt plaats bij 30 willekeurig gekozen IKB Ei- legeindpluimveehouderijen.
  • Voor het bezoek wordt telefonisch contact opgenomen en een afspraak gemaakt.

Het voordeel van deze monitoringsbezoeken is dat er in de toekomst minder controles hoeven plaatsen te vinden vanuit het COKZ.