Wanneer ben ik als zuivelbedrijf erkenningsplichtig?