De pluimvee sector

Sinds 1 januari 2015 is de Vrijstellingsregeling verkoop ongesorteerde eieren in werking getreden.

De Europese handelsnormen voor eieren bieden de mogelijkheid om vrijstelling te verlenen van een aantal voorschriften voor eieren die rechtstreeks, zonder tussenkomst van de eierhandel of een eierpakstation, aan de eindverbruiker worden verkocht. De verkoop moet plaatsvinden op het legpluimveebedrijf, op een lokale openbare markt of bij huis-aan-huis verkoop. Hiervoor is een vrijstellingsregeling opgesteld.

De vrijstelling heeft betrekking op de sorteerplicht (het indelen van eieren naar kwaliteit en gewicht).

De stempelplicht wordt gehandhaafd omdat traceerbaarheid belangrijk is voor de voedselveiligheid en het consumentenvertrouwen. Legpluimveebedrijven, die een deel van de eierproductie op deze wijze afzetten, komen ook in aanmerking voor de vrijstellingsregeling.

Directe levering van eieren van het legpluimveebedrijf aan horeca, restaurants en hotels valt niet onder de vrijstellingsregeling. Horeca, restaurants en hotels vallen niet onder de definitie van ‘eindverbruiker’.

In het kader van de handelsnormenverordening wordt ‘eindverbruiker’ gedefinieerd als: de laatste verbruiker van een levensmiddel die het niet als deel van een levensmiddelenexploitatie of -activiteit zal gebruiken. Voor levering aan horeca, restaurants en hotels geldt dat de eieren gestempeld en gesorteerd moeten zijn en dat levering via erkende eierpakstations, eierhandelaren of via de retail moet plaatsvinden.

Wanneer u voor de vrijstelling in aanmerking wilt komen, dient u zich éénmalig te melden bij het COKZ, u kunt hiervoor gebruik maken van het aanmeldingsformulier vrijstellingsregeling.

In tegenstelling tot hetgeen in de tekst van de vrijstellingsregeling staat vermeld, zullen hiervoor door het COKZ géén kosten worden doorbelast. Deze melding is bedoeld om legpluimveebedrijven die aan huisverkoop, verkoop op lokale markt of huis-aan-huis verkoop doen in beeld te krijgen in verband met het toezicht door het COKZ.

> Formulier aanmelden vrijstellingsregeling verkoop ongesorteerde eieren

Veel gestelde vragen