De pluimvee sector

Op grond van de handelsverordeningen is het noodzakelijk dat het COKZ beschikt over de gegevens van de stallen (stalcapaciteit in relatie tot de minimumvoorschriften) van de legeindpluimveehouderijen.

Alle stallen worden door het COKZ gemeten, met uitzondering  van stallen met een biologisch houderijsysteem. Hiervoor is SKAL verantwoordelijk.
Indien u uw stal(len) tijdens leegstand wilt laten meten, dan kunt u dit aanvragen middels het aanvraagformulier meting tijdens leegstand.
Voor een eerste stalmeting zullen geen kosten in rekening worden gebracht.

Indien u ook deelneemt aan private kwaliteitssystemen zoals KAT of IKB, kunnen hiervoor andere normen gelden. Het COKZ toetst uitsluitend op wettelijke eisen.

Na elke door het COKZ uitgevoerde stalmeting wordt er een stalinrichtingscertificaat verstrekt.

De certificaathouder is verplicht om het COKZ direct in kennis te stellen van wijzigingen in stal- of bedrijfsgegevens:

  • Mochten er wijzigingen plaatsvinden in de stal(len), dan dient een nieuwe meting plaats te vinden. Deze meting(en) zal/zullen aan u in rekening worden gebracht.
  • Mochten er wijzigingen plaatsvinden in de bedrijfsgegevens (bijvoorbeeld tenaamstelling) dan kunt u dit doorgeven via het contactformulier op onze website. Een nieuwe meting is dan niet noodzakelijk. Wel zullen er voor het verstrekken van een nieuw stalinrichtingscertificaat kosten in rekening worden gebracht.

In beide gevallen zijn de reeds verstrekte certificaten niet meer geldig.

> Formulier aanvraag meting tijdens leegstand

 

Veel gestelde vragen