De pluimvee sector

Handelsnormen pluimveevlees slachterijen en uitsnijderijen

Slachterijen en uitsnijderijen van pluimveevlees worden gecontroleerd op naleving van de voorschriften van de handelsverordening (Vo. 543/2008) en nationale voorschriften zoals vastgelegd in §2.7 van de Regeling dierlijke producten.

Het toezicht heeft onder andere betrekking op de volgende onderdelen:

 • Verkoopbenamingen (bijvoorbeeld: borstfilet, vleugel, (hele) poot).
 • Status van het pluimveevlees (bevroren, diepgevroren en vers vlees van pluimvee) en de eisen die hiermee gepaard gaan, zoals:
   • eisen etikettering voorverpakt vlees;
   • eisen etikettering vers vlees;
   • temperatuurseis;
   • gewichtsklassen op basis van nominale gewicht ((diep)gevroren vlees).
 • Voorwaarden verbonden aan de bijzondere slachtpluimveehouderijsystemen, hiermee worden de volgende houderijsystemen mee bedoelt:
   • scharrel binnengehouden;
   • scharrel met uitloop;
   • boerenscharrel met uitloop / Hoeve met uitloop;
   • boerenscharrel met vrije uitloop / Hoeve met vrije uitloop.
 • Kwaliteitseisen.
 • Koelmethoden.
 • Waterabsorptie/watergehalte.

De controles worden onaangekondigd uitgevoerd. De frequentie van controle bij de uitsnijderijen is gebaseerd op een risico-gerichte categorie-indeling. De controles kunnen in geval van geconstateerde overtredingen aanleiding zijn tot het uitvoeren van een hercontrole.

Veel gestelde vragen