De pluimvee sector

Handelsnormen pluimveevlees mengvoederbedrijven

Mengvoederbedrijven die voeder leveren voor vleeskuikens van bijzondere slachtpluimveehouderijsystemen waarbij bepaalde voederingrediënten op het etiket worden benoemd als ,,Gevoerd met …%…” worden gecontroleerd op naleving van de voorschriften van de handelsverordening (Vo. 543/2008).

Het COKZ houdt toezicht op deze voorwaarden die zijn vastgelegd om onderstaande voederingrediënten te mogen vermelden:

  • granen;
  • leguminosen of bladgroenten;
  • zuivelproducten.

De controles worden onaangekondigd uitgevoerd. De controles kunnen in geval van geconstateerde overtredingen aanleiding zijn tot het uitvoeren van een hercontrole.

Veel gestelde vragen