Vergaderruimte
11 januari, 2021
Nieuws

COKZ integriteitsbeleid opgeleverd

Integriteit is voor iedereen belangrijk; voor werkenden in publieke functies vaak nog iets belangrijker vanuit hun functie. Vandaar dat COKZ recent haar integriteitsbeleid heeft geformaliseerd en gedeeld met alle medewerkers.

De volgende aspecten komen in het COKZ integriteitsbeleid aan bod:

  • gedragsnormen voor alle medewerkers inclusief de gedragscode;
  • afleggen van de eed of belofte vanuit de Ambtenarenwet;
  • omgaan met vertrouwelijke informatie;
  • meldingsprocedure ongewenst gedrag;
  • meldingsprocedure bij (vermoeden van) integriteitsschendingen.

Door regelmatige evaluatie en monitoring wordt het integriteitsbeleid actueel gehouden en blijven de COKZ medewerkers op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.