Toezicht melkveehouderij door het COKZ, doormeldingen