Hoofd van een kip
26 oktober, 2021
Nieuws

Besmetting vogelgriep bij leghennen op pluimveebedrijf Zeewolde: landelijke ophokplicht van kracht

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt per 26 oktober 2021 om 12:00 uur voor heel Nederland een ophokplicht in voor alle bedrijven die commercieel pluimvee houden. De maatregel wordt genomen naar aanleiding van een vondst van hoogpathogene vogelgriep (H5) bij leghennen op een biologisch pluimveebedrijf in Zeewolde (Flevoland). Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het besmette bedrijf in Zeewolde met circa 36.000 dieren door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geruimd.

Met het oog op de uitbraak in Zeewolde, toenemende vondsten van dode wilde vogels in noord Nederland én besmette wilde vogels in Duitsland, stelt minister Schouten een landelijke ophokplicht in voor commercieel gehouden pluimvee. Dit gebeurt om het risico op insleep van het vogelgriepvirus uit wilde vogels bij bedrijven in Nederland te verkleinen.
Dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels- (zoals duiven en parkieten) en kippen zijn verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen om zoveel mogelijk te voorkomen dat de vogels in contact komen met zieke wilde vogels of hun uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden. Op de website van de NVWA is meer informatie te vinden over hoe dit het beste kan. Ook is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van pluimvee, watervogels en loopvogels.
Het ministerie van LNV zal het insleeprisico laten beoordelen door de deskundigengroep dierziekten.

 

Vervoersverbod Zeewolde

In het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf in Zeewolde liggen 6 andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. In de 10 kilometerzone rondom dit bedrijf liggen nog 9 andere pluimveebedrijven. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in deze zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Zeewolde. Een vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel, maar ook op andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.

 

Informatie:

> https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep
> https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kaarten/2021/10/26/kaart-zeewolde-10-km
> https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep/documenten/regelingen/2021/10/26/regeling-maatregelen-beschermings–en-bewakingszone-hoogpathogene-vogelgriep-zeewolde-2021
> https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep/documenten/publicaties/2021/05/28/vragen-en-antwoorden-vogelgriep-mei-2021
> https://www.nvwa.nl/onderwerpen/vogelgriep-preventie-en-bestrijding
> https://www.rvo.nl/dierziektenviewer/index.html