Koeien in de avondzon
12 november, 2021
Nieuws

Besluit rondom aanwijzing dierenarts aangepast: Rol dierenarts bij bewaken zuivelkwaliteit onveranderd

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een nieuw besluit
gepubliceerd voor rundveedierenartsen. Het is een herziening van het besluit uit december 2019,
waarmee rundveedierenartsen die aan bepaalde voorwaarden voldoen, een officiële rol kregen in
het toezicht op de gezondheidsvoorschriften voor de productie van rauwe melk en colostrum die
melkveehouders afleveren en zuivelverwerkers aanvoeren en verwerken.

Het nieuwe besluit laat deze rol van de dierenarts onveranderd, de wijziging en een toelichting is nu gepubliceerd.

> PERSBERICHT