Ad. I.  KLACHT

.
Het COKZ streeft er naar de werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren. Ondanks de zorgvuldige werkwijze kan het voorkomen dat u niet tevreden bent.

Bent u ontevreden over de wijze waarop het COKZ of een bij het COKZ werkzame persoon zich heeft gedragen? Of bent u ontevreden over de wijze waarop uw telefoontje, brief of melding in behandeling is genomen? Dan kunt u een klacht indienen via het hiervoor beschikbare formulier.

Algemeen

receptie@cokz.nl

Postadres

Stichting COKZ
t.a.v. mevrouw ing E. Heerschop
Postbus 250
3830 AG LEUSDEN

Procedure afhandeling

Het COKZ is een zelfstandig bestuursorgaan. Bij het afhandelen van uw klacht, volgt het COKZ de Algemene wet bestuursrecht 4 en werkt zij volgens de interne afhandelingsprocedure die hiervoor is vastgesteld.


4 Artikel 9:1 – 9:16 Algemene wet bestuursrecht