De pluimvee sector

Primaire producenten die door gekweekte vogels van het soort Gallus gallus gelegde eieren in de schaal produceren; de eieren zijn geschikt voor rechtstreekse consumptie door de mens of voor de bereiding van eiproducten. In Nederland zijn ongeveer 851 legeindpluimveehouderijen (mei 2019). Het merendeel hiervan (>85%) heeft zich aangesloten bij het kwaliteitsborgingsysteem IKB ei voor de legeindpluimveehouderij.

Het COKZ is door de overheid aangewezen om toezicht en controle uit te oefenen. Dit betreft onder meer het toezicht op:
> Europese en Nederlandse levensmiddelenregelgeving
> Toezicht Wet dieren
> Gezondheids en welzijnswet voor dieren

Een aantal Europese verordeningen over hygiëne van levensmiddelen en diervoeders vormt samen het hygiënepakket.

Hygiënepakket

Het hygiënepakket en de wetgeving over dierlijke bijproducten stelt voorschriften aan de volgende onderdelen.

 • Algemeen
 • Administratie Diervoeders
 • Diergeneesmiddelen
 • Diergezondheid
 • Huisvesting
 • Ongediertebestrijdingsmiddelen/gewasbeschermingsmiddelen
 • Afvalstoffen
 • Water
 • Eieren
 • Monsterneming en onderzoek
 • Dierlijke bijproducten

Meer informatie

Melding ruimen / nieuwe opzet legpluimveehouderij
Vrijstellingsregeling verkoop ongesorteerde eieren
> Meting tijdens leegstand

Veel gestelde vragen
 • Wat is de rol van het COKZ bij de export van eieren en eiproducten?
  Het COKZ houdt toezicht op de gehele keten in Nederland. Alleen producten van een locatie met een erkenningsnummer kunnen worden geëxporteerd. Om ervoor te zorgen dat de producten voldoen aan de gestelde eisen voor export, wordt er een exportcontrole uitgevoerd op het moment dat de partij klaarstaat voor verzending.