De zuivel sector

Opslaglocaties zijn geconditioneerde of niet geconditioneerde locaties waar (voornamelijk) zuivelproducten worden opgeslagen.

Het COKZ is door de overheid aangewezen om toezicht en controle uit te oefenen. Dit betreft onder meer het toezicht op:

> Europese en Nederlandse levensmiddelenregelgeving
> Toezicht Wet dieren
Toezicht Dierlijke bijproducten

Een aantal Europese verordeningen over hygiëne van levensmiddelen en diervoeders vormt samen het hygiënepakket.
Toezicht EU Hygiënepakket