De zuivel sector

Boerderijzuivelbereiders en kleinschalige zuivelbereiders produceren zuivelproducten op kleine schaal al dan niet op de boerderij. De afzet van deze producten vindt plaats via de handel, markten, retail, speciaalzaken en via de eigen winkel.

Het COKZ is door de overheid aangewezen om toezicht en controle uit te oefenen. Dit betreft onder meer het toezicht op:

> Europese en Nederlandse levensmiddelenregelgeving
> Toezicht Wet dieren
Toezicht Dierlijke bijproducten

Een aantal Europese verordeningen over hygiëne van levensmiddelen en diervoeders vormt samen het hygiënepakket.
Toezicht EU Hygiënepakket

 

 

Veel gestelde vragen