De pluimvee sector

Nieuwsbericht | 4-2-2022 |

Inspecties bij pluimveehouders gaan ook tijdens vogelgriep-uitbraken door

Het COKZ wijst pluimveehouders er op dat de officiële inspecties in het kader van de voedselveiligheids- en handelsnormen ook tijdens uitbraken van vogelgriep zo veel als mogelijk doorgaan.

Het is van belang dat de inspecties ook tijdens vogelgriepuitbraken doorgaan omdat de inspecties belangrijk zijn voor de borging van de voedselveiligheid en de eerlijke handel. De uitvoering van de officiële inspecties zijn een Europese verplichting waar Nederland als lidstaat aan moet voldoen.

Om de inspecties op een verantwoorde manier uit te voeren, nemen we de volgende maatregelen in acht:

  • De inspecteurs van het COKZ bezoeken maximaal één pluimveehouder per dag voor een controle van de legpluimveehouderij.
  • Wij laten de auto op de openbare weg staan en betreden het bedrijfsterrein met overschoentjes.
  • Wij houden ons aan het hygiëneprotocol bezoekers van pluimveebedrijven* en aan de hygiëneregels van het bedrijf mits deze geen gevaar opleveren voor de gezondheid van de inspecteur (o.a. risico op legionellabesmetting).
  • Wij verschaffen ons geen toegang tot de stallen, maar komen slechts tot in de voorruimte waar de eieren verzameld worden.
  • Wij behouden ons het recht toe om de pluimveehouder te vragen zelf de stal te betreden en te filmen.
  • Wij bezoeken geen bevolkte pluimveebedrijven in de Beschermings- en Bewakingszone (Bw-gebied).

Pluimveehouders zijn verplicht om medewerking te verlenen aan de officiële inspecties. Als bedrijven niet meewerken wordt voor wat betreft de handelsnormen controles een tuchtrechtelijk traject ingezet. Het niet meewerken aan de voedselveiligheidscontroles wordt gemeld aan  de NVWA waarna een bestuursrechtelijk traject kan volgen.

Meer informatie

> Hygiëneprotocol bezoekers pluimveebedrijven

Veel gestelde vragen