De pluimvee sector

Handelsnormen pluimveevlees vleeskuiken- en vleeseendenbedrijven

Vleeskuiken- en vleeseendenbedrijven met bijzondere slachtpluimveehouderijsystemen, ook wel ‘artikel 11 bedrijven’ genoemd, worden gecontroleerd op naleving van de voorschriften van de handelsverordening (Vo. 543/2008) en nationale voorschriften zoals vastgelegd in §2.7 van de Regeling dierlijke producten.

De onderstaande bijzondere slachtpluimveehouderijsystemen worden hiermee bedoeld:

  • scharrel binnengehouden;
  • scharrel met uitloop;
  • boerenscharrel met uitloop / Hoeve met uitloop;
  • boerenscharrel met vrije uitloop / Hoeve met vrije uitloop.

Voor deze houderijsystemen zijn voorwaarden vastgelegd waar het COKZ toezicht op houdt. Dit heeft onder andere betrekking op de volgende onderdelen:

  • bezettingsdichtheid;
  • slachtleeftijd;
  • aanvullende eisen m.b.t. de uitloop;
  • eisen m.b.t. daglicht;
  • eisen m.b.t. verzorging.

De controles worden onaangekondigd uitgevoerd. De controles kunnen in geval van geconstateerde overtredingen aanleiding zijn tot het uitvoeren van een hercontrole.

Stalmeting

Het COKZ verzorgt ook de stalmeting voor alle vleeskuiken- en vleeseendenstallen welke deelnemen aan deze houderijsystemen. Deze worden gebruikt om te kunnen bepalen of er wordt voldaan aan de voorschriften met betrekking tot de bezettingsdichtheid. Deze controle wordt aangekondigd uitgevoerd.

Veel gestelde vragen