De pluimvee sector

Het COKZ voert, in opdracht van de NVWA, monsternames uit op legeindpluimveehouderijen in het kader van het Nationaal Controle Programma Salmonella. Deze monstername is gestart in 2019 en zal ook in 2020 plaatsvinden. De monstername door COKZ wordt uitgevoerd volgens  Verordening 517/2011, bijlage punt 2.1. onderdeel e). Dit monster kan in de plaats komen van een bemonstering op initiatief van de exploitant van een levensmiddelenbedrijf. De analyse vindt plaats bij een erkend  en voor deze bepaling geaccrediteerd laboratorium. De uitslag wordt door het laboratorium in de aangewezen databank KIPnet gezet. De legeindpluimveehouderijen worden risico-gebaseerd geselecteerd: Leeftijd van het legkoppel ouder dan 57 weken en de geschiedenis van de salmonella-status van het legkoppel.

Veel gestelde vragen