De pluimvee sector

Cross compliance is het Europese randvoorwaardensysteem voor landbouwsubsidies. Deze randvoorwaarden volgen uit het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en hebben betrekking op o.a. diergezondheid, dierenwelzijn, natuur en milieu. Om subsidies vanuit Europa te ontvangen moet jaarlijks 1% van alle Europese landbouwers in de volle breedte van hun bedrijfsvoering worden gecontroleerd op het naleven van de randvoorwaarden.

In Nederland is dit toezicht op de randvoorwaarden een samenwerkingsproces waarin verschillende overheden hun eigen controletaken uitvoeren. Het COKZ controleert de selectie van melkveebedrijven en legeindpluimveebedrijven op het naleven van een beperkt aantal specifieke artikelen uit de Europese wet- en regelgeving. Controle op deze wet- en regelgeving wordt ook meegenomen in het reguliere toezicht van het COKZ. Hierbij vindt bij een afwijking in de randvoorwaarden een doormelding richting de NVWA plaats. De controlebevindingen en doormeldingen van het COKZ worden meegenomen in de toekenning van de subsidies

Veel gestelde vragen