De zuivel sector

De eisen voor zuigelingenvoeding voor baby’s van 0-12 maanden zijn vastgelegd in de volgende Europese Verordeningen:

  • Verordening (EU) 2016/127 wat betreft de bijzondere samenstellings- en informatievoorschriften betreffende volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding en wat betreft informatievoorschriften betreffende de voeding van zuigelingen en peuters
    Deze Verordening bevat regels voor volledige zuigelingenvoeding (voor 0-6 maanden) en opvolgzuigelingenvoeding (voor 6-12 maanden). De volgende onderwerpen zijn gereguleerd:  de samenstelling van deze producten, residuen van bestrijdingsmiddelen, etikettering, voedingswaardevermelding, voedings- en gezondheidsclaims, promotie en informatie, en kennisgeving van volledige zuigelingenvoeding (in Nederland bij de NVWA )
    Verordening (EU) 2016/127 vervangt Richtlijn 2006/141/EG. Vanaf 22 februari 2020 moet worden voldaan aan deze Verordening.
  • Verordening (EU) nr. 609/2013 inzake voor zuigelingen en peuters bedoelde levensmiddelen, voeding voor medisch gebruik en de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing
    Deze Verordening is de zogenaamde Kaderverordening voor Voeding voor Specifieke Groepen, waaronder ook zuigelingenvoeding valt. Het is de wettelijke basis voor de productspecifieke verordeningen voor zuigelingenvoeding, babyvoeding, voeding voor medisch gebruik en producten voor gewichtsbeheersing. Deze Verordening bevat ook een Unielijst van vitaminen, mineralen, aminozuren, carnitine en taurine, nucleotiden, choline en inositol. In deze lijst zijn de toegestane chemische vormen opgenomen van deze stoffen die aan o.a. zuigelingenvoeding mogen worden toegevoegd.
    Specifiek voor zuigelingenvoeding bevat deze Verordening het verbod op het ontmoedigen van borstvoeding. De etikettering, presentatie en reclame van volledige zuigelingenvoeding en de etikettering van opvolgzuigelingenvoeding mogen geen afbeeldingen van zuigelingen bevatten of andere afbeeldingen of tekst, waardoor het gebruik van deze producten kan worden geïdealiseerd.

Deze Europese regelgeving is in Nederland geïmplementeerd via het Warenwetbesluit Bijzondere voeding 2016.

Veel gestelde vragen