De pluimvee sector

 De volgende Europese verordeningen bevatten eisen voor de hygiëne van ei en eiproducten:

 • Verordening (EG) nr. 178/2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden
  Deze Verordening bepaalt dat de levensmiddelenproducent verantwoordelijkheid is voor de veiligheid van de levensmiddelen die worden geproduceerd. De verordening bevat de verplichting tot traceerbaarheid die één stap heen en één stap terug in de keten moet omvatten. Op verzoek van de NVWA/COKZ moet een bedrijf traceerbaarheidsgegevens kunnen overleggen. Onveilige levensmiddelen mogen niet worden vermarkt en het bedrijf zal ‘onmiddellijk’ moet recallen en de NVWA hiervan ‘onverwijld’ in kennis moeten stellen.
  > zie Meldwijzer
 • Verordening (EG) nr. 852/2004 inzake levensmiddelenhygiëne
  Deze Verordening bepaalt dat de exploitant van een levensmiddelenbedrijf verantwoordelijk is voor hygiëne. Het bedrijf moet een voedselveiligheidssysteem hebben, gebaseerd op HACCP. Bijlage I bevat een lijst met eisen voor primaire productie. Bijlage II van de Verordening bevat een lijst met eisen voor alle productiefasen na primaire productie.
 • Verordening (EG) nr. 853/2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong
  Deze Verordening bevat aanvullende hygiëne eisen voor producten van dierlijke oorsprong. Alle bedrijven die producten van dierlijke oorsprong produceren, moeten eerst worden erkend of geregistreerd door het COKZ of de NVWA. Voor eieren en eiproducten bevat deze Verordening specifieke voorschriften voor b.v. de inrichting en grondstoffen, hygiënevoorschriften voor de bereiding, analytische eisen, etikettering en het aanbrengen van het identificatiemerk.
 • Verordening (EG) nr. 2073/2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen
  Deze Verordening bevat o.a. de verplichting tot houdbaarheidsstudies, omgevingsonderzoek en het testen en bemonsteren van levensmiddelen. Daarnaast bevat de bijlage van de Verordening specifieke microbiologische normen voor Listeria, Salmonella en Enterobacteriaceae voor eiproducten.

Deze verordeningen zijn in Nederland geïmplementeerd via het Warenwetbesluit Hygiëne van Levensmiddelen en het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen. Via de ‘Warenwetregeling Taakverdeling toezichthouders Warenwet voor levensmiddelen’ zijn de controleurs van het COKZ aangewezen als toezichthouders op de naleving van de hygiënevoorschriften voor ei- en eiproducteninrichtingen.

Veel gestelde vragen