Veel gestelde vragen

 • Wanneer is een leveranciersverklaring of GDB (Gemeenschappelijk Document van Binnenkomst) nodig?
  Is de grondstof/eindproduct afkomstig van vóór 1 januari 2021 dan duidt u dit in de aanvraag aan met code G6 én een leveranciersverklaring. Is de grondstof/eindproduct afkomst ná 1 januari 2021 dan duidt u dit in de aanvraag aan met code GB en een GDB
 • Welk transportmiddel zou ik moeten kiezen?
  Indien de zending met de vrachtwagen op de ferry of trein (kanaaltunnel) naar GB gaat, moet gekozen worden voor transport ‘by truck’ of ‘by road’.
 • Wat houdt de QR-code onderaan het certificaat voor Groot-Brittannië in?
  De QR-code maakt het mogelijk om vast te stellen dat het desbetreffende certificaat legaal is afgegeven. Het scannen van de QR-code leidt tot weergave van het in e-CertNL gewaarmerkte certificaat. Let op: de QR-code werkt alleen bij een gewaarmerkt certificaat. Als u de QR-code scant voordat het certificaat wordt gewaarmerkt, kunt u een foutboodschap ontvangen, ook als het certificaat daarna wel is gewaarmerkt. De foutboodschap blijft dan bestaan!!
 • Wat is een UNN?
  Het Unique Notification Number (UNN) is een uniek nummer dat verplicht is gesteld door de Britse overheid voor alle documentatie bij import in het VK. Het is dus een Britse verplichting, waar de Nederlandse overheid geen controle op uitvoert. Aangezien het bekend is dat het VK dit gegeven verplicht stelt, heeft de NVWA hiervoor wel ruimte gereserveerd in de certificaataanvraag. U kunt het gegeven invullen in het veld Unique Notification Number. COKZ zal de invulling van het gegeven niet controleren. Wij adviseren u om bij uw Britse relaties na te gaan of en hoe u dit nummer kunt gebruiken. U kunt het gegeven in e-CertNL toevoegen zonder dat de aanvraag behoeft te worden ontgrendeld.
 • Wat is de rol van het COKZ bij de export van eieren en eiproducten?
  Het COKZ houdt toezicht op de gehele keten in Nederland. Alleen producten van een locatie met een erkenningsnummer kunnen worden geëxporteerd. Om ervoor te zorgen dat de producten voldoen aan de gestelde eisen voor export, wordt er een exportcontrole uitgevoerd op het moment dat de partij klaarstaat voor verzending.
 • Wat is de rol van het COKZ bij de export van zuivelproducten?
  Het COKZ houdt toezicht op de gehele zuivelketen in Nederland. Producten met een NL erkenningsnummer moeten bij het COKZ onder aansluitmodule zijn gebracht om deze te kunnen certificeren. Er hoeft dan op het moment van verzending geen bemonstering meer uitgevoerd te worden. Voor de export van buitenlandse zuivel, neem contact op met de afdeling Exportcertificaten.
 • Wanneer ben ik als zuivelbedrijf erkenningsplichtig?
  Voor een antwoord op deze vraag verwijzen we u graag naar onze Procedure registratie en erkenning
 • Hoe meld ik mij aan bij het COKZ?
 • Ik wil een kaasmakerij beginnen. Moet ik mij registreren bij het COKZ?
  Het antwoord op deze vraag is: Ja. Voor verdere informatie betreffende registratie en erkenning verwijzen we u graag naar onze Procedure registratie en erkenning.
 • Wat is de rol van het COKZ bij de export van eieren en eiproducten?
  Om de kwaliteit van de te exporteren producten te garanderen houdt het COKZ toezicht op de gehele keten. Alleen producten van een locatie met een erkenningsnummer kunnen worden geëxporteerd. Om ervoor te zorgen dat de producten voldoen aan de gestelde eisen voor export, wordt er een exportcontrole uitgevoerd op het moment dat de partij klaarstaat voor verzending.  
 • Hoe wordt de kwaliteit geborgd bij zuivelproducten?
  Om de kwaliteit van de te exporteren producten te garanderen houdt het COKZ toezicht op de gehele keten. Alleen producten van een locatie met een erkenningsnummer (Z-nummer) en wanneer de producten bij ons onder aansluitmodule zijn gebracht, kunnen worden gecertificeerd. Om deze reden is export mogelijk zonder ingrijpen in het logistieke proces, zonder dat er op het moment van verzending een exportcontrole van de producten wordt uitgevoerd. Voor de export van buitenlandse zuivel, neem contact op met de afdeling Exportcertificaten.
 • Welke begrippen worden er gebruikt op het certificaat voor datum van export?
  Exportdatum: datum waarop de zending de opslaglocatie verlaat. Deze datum toont niet op het certificaat. Verschepingsdatum: datum waarop de zending Nederland verlaat. Deze datum toont op het certificaat.
 • Welke begrippen worden er gebruikt op het certificaat voor locatie?
  Opslaglocatie: Locatie waar het product opgeslagen en geladen wordt. Deze locatie moet bij de NVWA of bij het COKZ geregistreerd ofwel erkend zijn. Inspectielocatie: Locatie waar het product klaar staat voor inspectie voor de keurmeester. Deze locatie toont niet op het certificaat. Staat wel vermeld in de handwijze en wordt automatisch gevuld vanuit de opgegeven opslaglocatie. Plaats van vertrek: Locatie die toont op het certificaat. Vul hier de opslaglocatie in.
 • Kan een zending nog gecertificeerd worden als deze Nederland al verlaten heeft?
  Nee dat is helaas niet mogelijk. Basisprincipe van certificering op afstand is dat de producten zich in Nederland bevinden op het moment van certificering. Dat wil zeggen het moment waarop het bedrijf het certificaat aanbiedt om geprint te worden (dus de printdatum die op het certificaat komt is leidend). Let op; COKZ en NVWA voeren op het geprinte certificaat nog een aantal finale controles uit.
 • Wat is een bindende afspraak?
  Bindende afspraak is een afspraak over de eisen van export tussen de Nederlandse overheid en de overheid van het derde land. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de NVWA: Landeneisen bij export
 • Wat is optie 1 en wat is optie 2 voor zuivelproducten?
  • Optie 1 houdt in dat de aanvrager van het exportcertificaat voor zuivelproducten zelf de gegevens ten behoeve van de zending invult in e-CertNL.
  • Optie 2 houdt in dat het COKZ van de aanvrager van het exportcertificaat van zuivelproducten de juiste gegevens aangeleverd krijgt ten behoeve van de zending. Het COKZ vult vervolgens de gegevens in e-CertNL. Aan deze dienst zijn extra kosten verbonden.Deze optie geldt voor het verwerken van ongeveer 1 aanvraag per maand, met een maximum van 15 per jaar.
 • Als ik eieren/eiproducten wil gaan exporteren, wat moet ik dan regelen?
  Certificaten voor eieren en eiproducten voor export buiten de Europese Unie worden verstrekt door de NVWA in Utrecht. Voordat er een certificaat wordt afgegeven door de NVWA is er een voorcertifcaat benodigd, deze worden afgegeven door de COKZ in Leusden, Voordat de voorcertificaten afgegeven kunnen worden, moet het volgende o.a. geregeld worden, deze stappen worden beschreven op de website:  Voorcertificering eieren
 • Als ik zuivelproducten wil gaan exporteren, wat moet ik dan regelen?
  Voor export buiten de Europese Unie geeft het COKZ in Leusden certificaten af. Voordat dat de certificaten afgegeven kunnen worden, moet het volgende o.a. geregeld worden; een kennismakingsgesprek bij het COKZ en het alle stappen doorlopen die beschreven staan op deze website: Afgifte exportcertificaten zuivel  
 • Hoe kan ik mijn erkenning of registratie beëindigen?
  Dit doet u door middel van het  beëindiging erkenning of registratieformulier