Zuivelbedrijven

In dit onderdeel zal eerst worden ingegaan op de aard van de voorschriften in het hygiënepakket voor de zuivelbedrijven. Daarna zal worden uitgelegd de procedure voor aanvraag van een erkenning en/of registratie van een bedrijf, uitvoering van beoordeling door het COKZ, rapportage van de bevindingen van de beoordelingen en, indien noodzakelijk, een besluit inzake de erkenning.

Meer informatie vindt u onder Voorschriften en Procedure registratie en erkenning.