Voorschriften

Het hygiënepakket stelt voorschriften aan de volgende onderdelen. Per onderdeel is een toelichting opgesteld.

1. Aard van de producten en processen
2. Documentatie
3. HACCP
4. Kwaliteit boerderijmelk en grondstoffen
5. Bereidings- en opslagruimten en inrichting van het bedrijf
6. Installaties
7. Reiniging en desinfectie
8. Water
9. Wering en bestrijding van ongedierte
10. Besmettingsrisico andere producten
11. Persoonlijke hygiëne
12. Opleiding en instructie van personeel
13. Kruisbesmetting
14. Hittebehandeling
15. Opslag
16. Koelen en invriezen
17. Verpakken, etiketteren, begeleidende documenten
18. Transport
19. Bemonstering en onderzoek

Voor Fabrieksmatige bereiding en voor Boerderijzuivelbereiding zijn toelichtingen gemaakt op bovenstaande onderdelen.

Ook voor de Bereiders van zuigelingenvoeding is een toelichting opgesteld waarin ook de specifieke zuigelingenvoedingregelgeving en bepaalde andere Warenwetregelgeving aan de orde komen.

Downloads:
> Fabrieksmatige bereiding
> Boerderijzuivelbereiding
> Bereiders van zuigelingenvoeding