Toezicht naleving EU-hygiëneverordeningen

Hygiënepakket
Deze pagina geeft zo goed als mogelijk de informatie weer aangaande de uitvoering en implementatie van de regelgeving inzake het hygiënepakket in de melk- en zuivelsector. Aan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Bepalend is de vastgestelde EU-regelgeving (zie pagina’s onder Regelgeving)

Het hygiënepakket betreft een vijftal EG-verordeningen op het terrein van levensmiddelenhygiëne (regelgeving). Het COKZ is naast de NVWA de bevoegde autoriteit voor het hygiënepakket in de melk- en zuivelsector.

Wat betreft de melk- en zuivelsector zijn in het hygiënepakket voorschriften opgenomen voor:

  • De melkveehouderij en boerderijmelk
  • De zuivelbedrijven
  • De uitvoering van het toezicht:
    • voorschriften
    • procedure registratie en erkenning