usp usp

EU en NL levensmiddelen regelgeving

Voor pluimvee, eieren en eiproducten gelden diverse wettelijke eisen die staan in de EU en NL regelgeving.

usp usp

Wet dieren

De Wet dieren is een verzamelwet die o.a. kwaliteitseisen bevat.

usp usp

Gezondheids en welzijnswet voor dieren

Regelt o.a. het voorkomen en bestrijden van dierziekten.

Aanmelden

Aanmeldformulier erkenning/registratie in het kader van het EU-Hygiënepakket.

Klacht indienen

Heeft u een klacht, bezwaar of verbetervoorstel? Laat het ons weten.

Bekijk de FAQ's

Heeft u een vraag? Bekijk onze FAQ’s of u daar een antwoord kan vinden.