De pluimvee sector

Het aanvragen van een exportcertificaat: procedure

Hieronder geven wij de status weer van de afspraken met betrekking tot exportcertificering GB per 1 januari 2021. Deze situatie zal eind januari 2024 veranderen. GB heeft aangegeven dat  exportcertificaten dan verplicht zullen worden.

 • Door de NVWA zijn voor het GB veterinaire exportcertificaten beschikbaar gesteld voor de export van eieren en eiproducten. Deze certificaten zijn met name bedoeld om zendingen die in het GB niet worden geaccepteerd, terug in te kunnen voeren in de EU (voor een uitleg van deze procedure zie Retourpartijen | Export dieren, dierlijke producten | NVWA ) Tot eind januari 2024 vereist het GB geen exportcertificaten voor eieren en eiproducten vanuit de EU;
 • De certificaten worden aangevraagd en afgegeven via e-CertNL. U vindt de modellen door te selecteren op de landcode GB verzoeknummers 10010987 (eieren) en 10010980 (eiproducten);
 • De verklaringen die aan het GB zullen worden verstrekt, worden afgegeven op basis van de erkenning van de producent van het te exporteren eiproduct, of de erkenning van het pakstation waar de te exporteren eieren waren verpakt, gesorteerd en opgeslagen en de registratie van het opslagbedrijf;
 • Een verschil met andere derde landen bestemmingen is dat voor deze exporten naar het GB geen COKZ-voorcertificaat noodzakelijk is. De NVWA geeft voorlopig certificaten voor het GB af op basis van erkenning van producent en/of pakstation en het reguliere toezicht dat door COKZ in dat kader wordt uitgevoerd;
 • Met deze werkwijze beogen NVWA en COKZ de doorlooptijd van certificaataanvragen zo kort mogelijk te houden, zodat export naar het GB zoveel als mogelijk ongestoord kan blijven plaatsvinden;

Voor bedrijven die nog nooit exportcertificaten hebben aangevraagd verwijst COKZ door naar de procedure onderstaand aan deze pagina:  Technische stappen regelen vóór het aanvragen van exportcertificaten.

Technische stappen regelen vóór het aanvragen van exportcertificaten

 

Inleiding

Bedrijven die goederen leveren aan klanten in het Verenigd Koninkrijk (GB), worden na Brexit exporteur. Bedrijven die goederen ontvangen uit het GB, worden na Brexit importeur.
Voor export eieren en eiproducten naar het GB wordt het certificaat door de NVWA afgegeven.
Nadere informatie treft u op de NVWA website onder de titel “Brexit ” .
Wanneer u wenst om na Brexit te blijven exporteren naar het GB, adviseren wij u om zo snel mogelijk onderstaande stappen uit te voeren (oa aansluiting e-CertNL) en het hieronder vermelde formulier in te vullen waarmee u zich aanmeldt als exporteur.
Zorg ervoor dat u deze stappen neemt ruim voordat u daadwerkelijk wilt gaan exporteren. De hele procedure kan – afhankelijk van de belangstelling –  de nodige tijd in beslag nemen.

Technische stappen

Hieronder volgt het stappenplan dat gevolgd dient te worden voor het exporteren van eieren en/of eiproducten.
Op hoofdlijnen geldt voor Brexit dat de producent van de te exporteren eieren/eiproducten erkend moet zijn bij het COKZ (Controle Orgaan Kwaliteits Zaken), eHerkenning moet hebben en toegang tot e-CertNL. Van groot belang is dat alle registraties (eHerkenning, e-CertNL en COKZ) met hetzelfde KvK en vestigingsnummer gebeuren, anders loopt de aanvraag niet door.

 1. eHerkenning
  Met eHerkenning kunt u zich als bedrijf registreren bij een aantal systemen (waaronder e-CertNL) van de (rijks)overheid. Om e-CertNL te kunnen benaderen dient u als exporteur eerst eHerkenning te hebben, met een beveiligingsniveau EH2+. De doorlooptijd hiervan is per provider verschillend en kost, mits aan alle bedrijfsinterne voorbereidingen is voldaan, onder normale omstandigheden 5 werkdagen.
 2. Erkenning bij de COKZ
  Voor het verstrekken van certificaten naar het GB stelt de NVWA als voorwaarde dat de producent van de eieren/eiproducten dan wel het pakstation (eieren) erkend is door het COKZ,
  Anders dan voor andere derde landen bestemmingen geldt dat voor export naar het GB in eerste instantie geen voorcertificaten worden verstrekt.
  Meldt u zich voor export naar GB bij het COKZ via onderstaand formulier.
  > Formulier aanmelden export Verenigd Koninkrijk na Brexit
 3. Toegang tot e-CertNL
  Het RVO verzorgt voor u de verdere registratie en toegang tot e-CertNL.
  > Export dieren, vlees, vis en diervoeder | RVO.nl | Rijksdienst

 

Meer informatie

Ook het GB geeft informatie over de procedures die men wil toepassen voor de in- en uitvoer van dierlijke producten. U kunt deze zogeheten guidelines vinden op:
> https://www.gov.uk/guidance/importing-animals-animal-products-and-high-risk-food-and-feed-not-of-animal-origin-after-eu-exit

Nadere informatie vindt u ook op de Engelse webpagina:
> https://www.gov.uk/government/publications/eggs-health-certificates
De informatie op deze pagina wordt regelmatig aangevuld en gewijzigd. Wij adviseren u om deze webpagina te blijven volgen. Wijzigingen in het Engelse certificatenregime kunnen gevolgen hebben voor de controles die in Nederland op de certificaataanvragen moeten worden toegepast. Wij zullen u ter zake via deze website informeren.

 

Veel gestelde vragen