Wob-verzoeken

Het COKZ moet als een burger of organisatie daarom vraagt informatie geven. De informatie moet gaan over beleid van het COKZ of over de voorbereiding en uitvoering ervan.
Dit is vastgelegd in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob); deze wet regelt de behandeling en het toetsingskader van zulke verzoeken.
Het COKZ streeft ernaar twee weken na verzending van het Wob-besluit, het geanonimiseerde Wob-besluit op de website van het COKZ onder het kopje Publicaties te plaatsen.

> Besluit RTL Wob-verzoek+bijlagen (17 januari 2020)