Het COKZ vindt het belangrijk de diensten zo goed mogelijk te leveren. Desondanks kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. U kunt dit kenbaar maken door het formulier indienen klachten, bezwaar of verbetervoorstel.

Bezwaarmogelijkheden

Voor het indienen van bezwaren tegen besluiten of resultaten wordt verwezen naar de bezwaarmogelijkheden zoals genoemd in de desbetreffende correspondentie (brieven, rapporten, uitslagenformulieren e.d.)