Organisatie

Het COKZ is de Nederlandse autoriteit op het gebied van de controle van zuivel, eieren en pluimveevlees. De controle van eieren en pluimveevlees wordt uitgevoerd door een afzonderlijke dienst van COKZ, te weten de Nederlandse Controle Autoriteit Eieren (NCAE).

  • In deze website wordt verder uitsluitend de zuivelcontrole beschreven. Voor de controle van eieren en pluimveevlees wordt verwezen naar de website van NCAE.
  • Door middel van controle, toezicht en kennis van de zuivelwetgeving, ziet het COKZ toe op de naleving van de regelgeving. Het COKZ doet dit voor en in opdracht van de overheid.
  • Het COKZ is een privaatrechtelijke controle-instelling; het produceert of verhandelt zelf geen zuivelproducten.
  • De werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van de nationale of Europese wet- en regelgeving en staan onder toezicht van de Nederlandse overheid.

Diensten
Het COKZ voert de volgende werkzaamheden uit:

Omzet
De totale jaarlijkse omzet (zuivel) is ongeveer 7.100.000 EUR.

Werknemers
Het COKZ werkt met in totaal ongeveer 50 werknemers in het kader van de controle van zuivelproducten.
Het organigram van de Stichting COKZ per 1 januari 2016 vindt u hier.

Bestuur
Het bestuur van het COKZ bestaat uit zes personen. De voorzitter wordt uit de leden gekozen. De bestuursleden worden voor een periode van vier jaar benoemd. Benoeming vindt plaats door coöptatie. De benoeming van de voorzitter behoeft de goedkeuring van de Ministers van EZ en VWS. De benoeming van de overige leden behoeft de instemming van de Ministers van EZ en VWS.

Directeur
Het COKZ heeft een directeur, die tevens secretaris en penningmeester is van het bestuur. De dagelijkse leiding van de Stichting berust bij de directeur.