Brexit 19-12-2019

Door de verkiezingsoverwinning van de Britse premier Boris Johnson op 12 december lijkt een snelle goedkeuring van het akkoord door het Britse parlement waarschijnlijk. Johnson heeft aangekondigd het akkoord zo snel mogelijk in stemming te brengen. Zodra het akkoord aan Britse kant is goedgekeurd, kan het Europees Parlement er in januari ook over stemmen.

Overgangsfase bij goedkeuren akkoord

Als het Britse parlement en het Europese Parlement  instemmen met het Brexit akkoord, treedt het VK per 31 januari (middernacht Nederlandse tijd) uit de EU. Brexit is daarmee een feit. Vanaf dat moment gaat een overgangsfase in werking tot en met 31 december 2020. In deze periode blijven alle EU-regels en wetten voor het VK van kracht.

Voor burgers en bedrijven verandert er vrijwel niets. Ze hebben dan meer tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe afspraken die de EU en het VK gaan maken over hun toekomstige relatie na 31 december 2020. Als zowel het VK en de EU ermee instemmen, kan deze overgangsperiode zo nodig eenmalig met twee jaar worden verlengd tot en met 31 december 2022.

Bekijk het terugtrekkingsakkoord van het Verenigd Koninkrijk van 17 oktober op de website van de Europese Commissie.
> Terugtrekkingsakkoord van het Verenigd Koninkrijk

Het akkoord bevat verder afspraken over de grens tussen Ierland en Noord-Ierland

Nieuwe relatie

Pas na de Brexit kunnen de EU en het VK onderhandelen over de details van hun toekomstige relatie. In die onderhandelingen spreken de EU en het VK af onder welke voorwaarden ondernemers na de overgangsperiode zaken kunnen doen in en met het VK. Daarnaast zullen zij onder meer onderhandelen over rechten voor burgers en samenwerking op het gebied van veiligheid.

Meer duidelijkheid over de nieuwe relatie tussen de EU en het VK komt pas nadat deze fase van de onderhandelingen is afgerond. De nieuwe afspraken moeten ingaan na de overgangsperiode, die eindigt op 31 december 2020. Ook deze nieuwe afspraken moeten worden goedgekeurd door de EU-landen, het Britse parlement en het Europese parlement. Mocht het niet lukken om tot afspraken  te komen over de nieuwe relatie, dan vindt aan het eind van de overgangsperiode alsnog een zogeheten no deal-Brexit plaats.

Sowieso grensformaliteiten na overgangsperiode

Voor bedrijven en instellingen is het belangrijk dat zij deze relatief korte overgangsperiode benutten om hun voorbereidingen op Brexit voort te zetten. Los van de uiteindelijke afspraken over de toekomstige relatie met het VK, zal er na de overgangsperiode sowieso sprake zijn van grensformaliteiten in het verkeer van en naar het VK. Het Europese vrije verkeer van goederen en personen is dan niet meer van toepassing op het VK. Naarmate meer bekend wordt over de toekomstige relatie, kunnen bedrijven hierover informatie vinden op Brexitloket.nl en in de Brexit Impact Scan, zie onderstaand de links naar deze websites.

Geen akkoord (no deal)

De kans dat het toch niet lukt om uiterlijk 31 januari 2020 tot goedgekeurde afspraken over de Brexit met het VK te komen (no deal) is dankzij de verkiezingsoverwinning van de Britse premier Johnson minimaal geworden. Maar totdat het Brexit-akkoord is goedgekeurd door alle partijen, is er nog steeds een klein risico op een no deal-Brexit op 31 januari 2020.

Meer informatie betreffende het proces voor certificering zuivel

> en de NVWA
> en het COKZ

Meer informatie betreffende het proces voor certificering eieren en eiproducten

> en de NVWA
> en het COKZ

Meer informatie

> https://www.nvwa.nl/ondernemers/brexit
> Wat betekent de Brexit voor mijn douanezaken?
> https://www.brexitloket.nl/
> https://www.brexitloket.nl/agro
> https://Brexit Impact Scan
> https://Brexit nieuwsbrief
> https://ec.europa.eu/netherlands/news/brexit-veelgestelde-vragen_nl
> https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/internationale-handel/brexit-nieuws-voor-ondernemers/
> https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/landenoverzicht/verenigd-koninkrijk
> Brexit Toolkit (Stappenplan voor ondernemers in de zuivelsector ter voorbereiding op Brexit)