Melkveehouderij en boerderijmelk

Het hygiënepakket stelt voor de melkveehouderij en de boerderijmelk voorschriften aan de volgende onderdelen:

1. Algemene voorschriften
2. Administratie
3. Voedervoorziening
4. Diergeneesmiddelen
5. Diergezondheid
6. Huisvesting
7. Ongedierte
8. Gewasbeschermingsmiddelen
9. Afvalstoffen
10. Water
11. Personeel
12. Melk
13. Monsterneming en onderzoek

Een toelichting voor melkveehouderij en boerderijmelk gemaakt op bovenstaande onderdelen kunt u hieronder downloaden.

Downloads:
> Toelichting hygiënepakket melkveehouderij en boerderijmelk