Klacht, bezwaar of verbetervoorstel

Het COKZ streeft ernaar de diensten zo goed mogelijk te leveren. Ondanks de zorgvuldige werkwijze kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Als dit het geval is, kunt u dit kenbaar maken door het formulier Formulier indienen klachten, bezwaren of verbetervoorstellen in te vullen en naar ons postadres te sturen: (geen postzegel nodig)

Stichting COKZ
t.a.v. mevrouw ing. E. Heerschop
Antwoordnummer 3139
3800 XA LEUSDEN

U kunt het door u ingevulde formulier ook digitaal insturen via ons Contactformulier. Klik bij ‘Bijlage’ op de knop ‘Bladeren…’ en selecteer vervolgens uw formulier.

Voor het melden van eventuele bezwaren*) of verbetervoorstellen kunt u gebruik maken van hetzelfde formulier.

Een toelichting aangaande de behandeling van klachten, bezwaren en verbetervoorstellen kunt eveneens onderaan deze pagina downloaden.

*) Voor het indienen van bezwaren tegen besluiten of resultaten wordt verwezen naar de bezwaarmogelijkheden zoals genoemd in de desbetreffende correspondentie (brieven, rapporten, uitslagenformulieren e.d.)

Downloads:
> Formulier indienen klachten, bezwaren of verbetervoorstellen
> Toelichting behandeling klachten, bezwaren of verbetervoorstellen