De zuivel sector

Content en verwijzing naar pagina’s tbv deze marktdeelnemer

 

 

 

Veel gestelde vragen
 • Mijn grondstof/eindproduct komt uit Noord-Ierland. Hoe geef ik dit aan in de aanvraag?
  Dit geeft u aan door gebruik te maken van landcode XI. Noord-Ierland valt, net zoals bij gebruik van landcode G6, onder de veterinaire regelgeving.
 • Wat is de officiële naamgeving voor het Verenigd Koninkrijk?
  • De officiële Nederlandse term is Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, afgekort tot Verenigd Koninkrijk of VK.
  • De officiële Engelse term is United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, afgekort tot United Kingdom of UK.
  • De internationale ISO-landcode die erbij hoort is GB.
  • Op de exportcertificaten voor het VK staan de aanduidingen GB en United Kingdom.
 • Wanneer is een leveranciersverklaring of GDB (Gemeenschappelijk Document van Binnenkomst) nodig?
  Is de grondstof/eindproduct afkomstig van vóór 1 januari 2021 dan duidt u dit in de aanvraag aan met code G6 én een leveranciersverklaring. Is de grondstof/eindproduct afkomst ná 1 januari 2021 dan duidt u dit in de aanvraag aan met code GB en een GDB.
 • Welk transportmiddel zou ik moeten kiezen?
  Indien de zending met de vrachtwagen op de ferry of trein (kanaaltunnel) naar GB gaat, moet gekozen worden voor transport ‘by truck’ of ‘by road’.
 • Wat houdt de QR-code onderaan het certificaat voor Groot-Brittannië in?
  De QR-code maakt het mogelijk om vast te stellen dat het desbetreffende certificaat legaal is afgegeven. Het scannen van de QR-code leidt tot weergave van het in e-CertNL gewaarmerkte certificaat. Let op: de QR-code werkt alleen bij een gewaarmerkt certificaat. Als u de QR-code scant voordat het certificaat wordt gewaarmerkt, kunt u een foutboodschap ontvangen, ook als het certificaat daarna wel is gewaarmerkt. De foutboodschap blijft dan bestaan!!
 • Wat is een UNN?
  Het Unique Notification Number (UNN) is een uniek nummer dat verplicht is gesteld door de Britse overheid voor alle documentatie bij import in het VK. Het is dus een Britse verplichting, waar de Nederlandse overheid geen controle op uitvoert. Aangezien het bekend is dat het VK dit gegeven verplicht stelt, heeft de NVWA hiervoor wel ruimte gereserveerd in de certificaataanvraag. U kunt het gegeven invullen in het veld Unique Notification Number. COKZ zal de invulling van het gegeven niet controleren. Wij adviseren u om bij uw Britse relaties na te gaan of en hoe u dit nummer kunt gebruiken. U kunt het gegeven in e-CertNL toevoegen zonder dat de aanvraag behoeft te worden ontgrendeld.
 • Wat is de rol van het COKZ bij de export van eieren en eiproducten?
  Het COKZ houdt toezicht op de gehele keten in Nederland. Alleen producten van een locatie met een erkenningsnummer kunnen worden geëxporteerd. Om ervoor te zorgen dat de producten voldoen aan de gestelde eisen voor export, wordt er een exportcontrole uitgevoerd op het moment dat de partij klaarstaat voor verzending.
 • Wat is de rol van het COKZ bij de export van zuivelproducten?
  Het COKZ houdt toezicht op de gehele zuivelketen in Nederland. Producten met een NL erkenningsnummer moeten bij het COKZ onder aansluitmodule zijn gebracht om deze te kunnen certificeren. Er hoeft dan op het moment van verzending geen bemonstering meer uitgevoerd te worden. Voor de export van buitenlandse zuivel, neem contact op met de afdeling Exportcertificaten.
 • Wanneer ben ik als zuivelbedrijf erkenningsplichtig?
  Voor een antwoord op deze vraag verwijzen we u graag naar onze procedure registratie en erkenning
 • Hoe meld ik mij aan bij het COKZ?
  Dit doet u door middel van het formulier aanmelden erkenning of registratie