12 januari, 2021

Wanneer is een leveranciersverklaring of GDB (Gemeenschappelijk Document van Binnenkomst) nodig?