Erkende boerderij- en/of kleinschalige zuivelbereiders en opslaglocaties

Alle zuivelbedrijven (en levensmiddelenbedrijven) moeten óf worden erkend óf worden geregistreerd. De erkende bedrijven waar het COKZ het toezicht uitvoert worden door het COKZ opgenomen in een register. Het COKZ draagt er zorg voor dat dit register ter beschikking staat van de NVWA.

Onder “Downloads” op deze pagina kunt u de meest actuele registers downloaden voor erkende zuivelbedrijven, boerderij- en/of kleinschalige zuivelbereiders en opslaglocaties.

Voor een overzicht van erkende bedrijven in andere EU-landen verwijzen wij u naar de website van de Europese Unie.

Voor meer informatie met betrekking tot erkenningen verwijzen wij u naar de pagina Toezicht naleving EU-Hygiëneverorderingen.

Downloads:
> Register van in Nederland erkende zuivelbedrijven in het kader van EU-hygiënepakket per 10-10-2019
> Register van in Nederland erkende boerderij zuivelbedrijven in het kader van EU-hygiënepakket per 10-10-2019
> Register van in Nederland erkende opslaglocaties in het kader van EU-hygiënepakket per 10-10-2019