Douane Unie

In het kader van de export van zuivelproducten naar de Douane Unie worden er door de NVWA en het COKZ inspecties uitgevoerd bij bedrijven die zuivelproducten bereiden voor export naar Douane Unie, dan wel zuivelproducten voor verdere verwerking door bedrijven die zuivelproducten voor export Douane Unie bereiden.
Voor deelname aan dit exportprogramma dient het bedrijf bij het COKZ in het kader van de aansluitmodule voor de afgifte van gezondheids- en exportcertificaten aangesloten te zijn.

Voor het exportprogramma voor de Douane Unie is een beoordelingslijst opgesteld waarin de voorschriften en specifieke eisen aan de orde komen.
Tijdens de inspectie bij deze bedrijven is de beoordelingslijst “Beoordeling van zuivelbedrijven in het kader van export Douane Unie” het uitgangspunt voor de NVWA en COKZ.

Een van de voorschriften is om specifiek onderzoek uit te laten voeren.
Om het additioneel onderzoek stop te zetten kunt u het “protocol tijdelijk opschorten onderzoek” downloaden en deze ingevuld en ondertekend verzenden naar gegevensverwerking@cokz.nl.