De pluimvee sector

Het COKZ controleert of bedrijven zich houden aan de handelsnormen voor eieren en pluimveevlees. De controles zijn gericht op verschillende eindproducten.

Handelsnormen

De handelsnormen zijn opgenomen in de Verordening (EU) nr. 1308/2013. Ze zijn uitgewerkt in de Verordeningen (EG) nr. 589/2008 (eieren) en nr. 543/2008 (pluimveevlees): zie Wet dieren

Toezicht bij bedrijven

Ten aanzien van eieren wordt toezicht gehouden bij de volgende bedrijven;

• legeindpluimveehouderijen (inclusief stalmetingen);
• verzamelaars;
• pakstations;
• grossiers; en
• eiproductenfabrikanten.

Ten aanzien van pluimveevlees wordt toezicht gehouden bij:

• Pluimveevleesbedrijven (kippen) indien zij pluimveevlees leveren conform artikel 11 en 12 van de Verordening (EG) nr. 543/2008
• Mengvoederbedrijven die voeder leveren voor vleeskuikens waarbij op basis van artikel 11 van Vo. (EG) nr. 543/2008 en de Regeling dierlijke producten voorwaarden worden gesteld aan o.a. de samenstelling van de voeding; en
• Slachterijen en uitsnijderijen indien zij pluimveevlees verwerken conform artikel 11 en 12 van Vo. (EG) nr. 543/2008.

Meer informatie

Handelsnormen legeindpluimveehouderijen
> Handelsnormen eieren verzamelaars
> Handelsnormen eieren pakstations
> Handelsnormen grossiers
> Handelsnormen eiproductenfabrikanten
> Controlereglement eieren en pluimveevlees

Veel gestelde vragen
  • Wat is de rol van het COKZ bij de export van eieren en eiproducten?
    Het COKZ houdt toezicht op de gehele keten in Nederland. Alleen producten van een locatie met een erkenningsnummer kunnen worden geëxporteerd. Om ervoor te zorgen dat de producten voldoen aan de gestelde eisen voor export, wordt er een exportcontrole uitgevoerd op het moment dat de partij klaarstaat voor verzending.