De pluimvee sector

Een aantal Europese verordeningen over hygiëne van levensmiddelen en diervoeders vormt samen het hygiënepakket. Het doel is de voedselproductie veiliger en voor iedereen doorzichtiger te maken. Zo moeten zuivel-, eier- en levensmiddelenbedrijven zich registreren en hebben zij soms een erkenning nodig. Deze geeft aan dat een bedrijf voldoet aan de eisen van voedselveiligheid.
Het COKZ is naast de NVWA de instantie die erkenningen uitgeeft aan bedrijven. Hij zet ze in een register dat ter beschikking van de NVWA staat.

Het COKZ is de aangewezen toezichthouder voor toezicht op het hygiënepakket bij zuivel inrichtingen en ei- en eiproducteninrichtingen.
In het hygiënepakket zijn voor exploitanten van deze levensmiddelenbedrijven voorschriften opgenomen voor:

1. Aard van de producten en processen
2. Documentatie
3. HACCP
4. Kwaliteit grondstoffen
5. Bedrijfs- en opslagruimten en inrichting van het bedrijf
6. Installaties
7. Reiniging en desinfectie
8. Water
9. Wering en bestrijding van ongedierte
10. Besmettingsrisico andere producten
11. Persoonlijke hygiëne
12. Opleiding en instructie van personeel
13. Kruisbesmetting
14. Hittebehandeling
15. Opslag
16. Koelen en invriezen
17. Verpakken, etiketteren, begeleidende documenten
18. Transport
19. Bemonstering en onderzoek

Voor de primaire bedrijven vindt u hier meer informatie over het Toezicht Hygiënepakket.

Bij tekortkomingen op de wettelijke aspecten van het Hygiënepakket wordt het interventiebeleid van de NVWA gevolgd.

Meer informatie

> Procedure registratie en erkenning
Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen
Beheersing microbiologische risico’s in levensmiddelen

Meer informatie over de inhoud van de Hygiëne Verordeningen vindt u onder
> Europese en Nederlandse levensmiddelen regelgeving

Veel gestelde vragen
  • Wat is de rol van het COKZ bij de export van eieren en eiproducten?
    Het COKZ houdt toezicht op de gehele keten in Nederland. Alleen producten van een locatie met een erkenningsnummer kunnen worden geëxporteerd. Om ervoor te zorgen dat de producten voldoen aan de gestelde eisen voor export, wordt er een exportcontrole uitgevoerd op het moment dat de partij klaarstaat voor verzending.