De zuivel sector

Certificaten

Voor het verkrijgen van veterinaire en gezondheidscertificaten voor de Douane Unie (Rusland, Wit-Rusland en Kazachstan) moet het bedrijf (producent/opslaglocatie) en de gehele keten aan bepaalde eisen voldoen, het controleprogramma Douane Unie. Deze eisen zijn vastgelegd in een specifieke beoordelingslijst:
> Beoordeling van zuivelbedrijven in het kader van export Douane Unie | PDF

Op basis van deze beoordelingslijst worden voor de export van zuivelproducten naar de Douane Unie door de NVWA en het COKZ inspecties uitgevoerd bij:

    • bedrijven die zuivelproducten maken die bedoeld zijn voor export naar Douane Unie; en
    • bedrijven die halffabricaten op basis van zuivel maken die bedoeld zijn voor verdere verwerking in zuivelproducten voor export naar Douane Unie.

Een van de voorschriften is om specifiek onderzoek te laten doen. Om dit onderzoek tijdelijk op te schorten , kunt u het protocol tijdelijk opschorten onderzoek downloaden en dit document ingevuld en ondertekend verzenden naar gegevensverwerking@cokz.nl. Dit houdt in dat nog wel wordt meegedaan aan het controleprogramma, maar geen exportcertificaten aangevraagd kunnen worden.

> Protocol tijdelijk opschorten onderzoek | Docx

Veel gestelde vragen