Brexit

Op 29 maart 2019 verlaat het Verenigd Koninkrijk de EU. Door dit vertrek gaan andere handelsafspraken gelden. Welke afspraken dat zijn, weten we pas als de Brexit onderhandelingen rond zijn.

Ongeacht de uitkomst van de onderhandelingen staat vast dat bedrijven uit de agrosector sector te maken zullen krijgen met extra procedures. Denk hierbij aan certificaten, fytosanitaire en veterinaire controles en douaneformaliteiten. Dit leidt tot langere doorvoertijden en hogere kosten.

Om ook na 29 maart 2019 producten te kunnen importeren en exporteren van en naar het VK is het voor bedrijven die zaken willen blijven doen met het VK essentieel om nú al actief voorbereidingen in gang te zetten. Dit geldt ook voor bedrijven die niet direct handel drijven met het VK maar voor onderdelen van hun productieproces afhankelijk zijn van ketenpartners die wel directe zaken doen met het VK.

Lees hier meer over de mogelijke scenario’s van de Brexit.
Informatie betreffende het proces voor certificering is bij de NVWA is hier te vinden. Informatie betreffende het proces voor certificering bij het COKZ is hier te vinden.

Op deze pagina is informatie te vinden betreffende het verkrijgen van exportcertificaten zuivelproducten na Brexit.

Handige links
https://www.nvwa.nl/ondernemers/brexit
Wat betekent de Brexit voor mijn douanezaken?
https://www.brexitloket.nl/
https://www.brexitloket.nl/agro
https://Brexit Impact Scan
https://Brexit nieuwsbrief
https://ec.europa.eu/netherlands/news/brexit-veelgestelde-vragen_nl
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/internationale-handel/brexit-nieuws-voor-ondernemers/
https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/landenoverzicht/verenigd-koninkrijk
Brexit Toolkit (Stappenplan voor ondernemers in de zuivelsector ter voorbereiding op Brexit)