Brexit

De Europese regeringsleiders hebben de Britten verder uitstel gegeven voor hun vertrek uit de EU, dit keer tot 31 oktober. De Britten kunnen zelf besluiten om eerder te vertrekken. Dit betekent dat de No deal Brexit per 12 april 2019 definitief is afgewend.
De eerst mogelijke cliff edge datum is nu 1 juni 2019. Deze datum is van toepassing als het VK geen Europese Parlement verkiezingen houdt.
Organiseert het VK wel Europese Parlement verkiezingen, dan wordt de cliff edge 1 november 2019. Als er op deze data geen akkoord is tussen het VK en de EU-27 behoort een “harde Brexit” dus nog steeds tot de mogelijkheden.

Welke (handels)afspraken tussen EU en VK gaan gelden weten we pas als de Brexit onderhandelingen rond zijn.
Ongeacht de uitkomst van de onderhandelingen kunnen bedrijven uit de agrosector te maken krijgen met extra procedures. Denk hierbij aan certificaten, fytosanitaire en veterinaire controles en douaneformaliteiten. Dit leidt tot langere doorvoertijden en hogere kosten.
Om toch producten te kunnen importeren en exporteren van en naar het VK is het voor bedrijven die zaken willen blijven doen met het VK essentieel om nú al actief voorbereidingen in gang te zetten. Dit geldt ook voor bedrijven die niet direct handel drijven met het VK maar voor onderdelen van hun productieproces afhankelijk zijn van ketenpartners die wel directe zaken doen met het VK.

Lees hier meer over de mogelijke scenario’s van de Brexit.
Informatie betreffende het proces voor certificering is bij de NVWA is hier te vinden. Informatie betreffende het proces voor certificering bij het COKZ is hier te vinden.

Op deze pagina is informatie te vinden betreffende het verkrijgen van exportcertificaten zuivelproducten na Brexit.

Handige links
https://www.nvwa.nl/ondernemers/brexit
Wat betekent de Brexit voor mijn douanezaken?
https://www.brexitloket.nl/
https://www.brexitloket.nl/agro
https://Brexit Impact Scan
https://Brexit nieuwsbrief
https://ec.europa.eu/netherlands/news/brexit-veelgestelde-vragen_nl
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/internationale-handel/brexit-nieuws-voor-ondernemers/
https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/landenoverzicht/verenigd-koninkrijk
Brexit Toolkit (Stappenplan voor ondernemers in de zuivelsector ter voorbereiding op Brexit)