De zuivel sector

Verenigd Koninkrijk: invulling tijdpad voor inrichting importcontroles aan de grens

Op 29 augustus 2023 heeft het Verenigd Koninkrijk de definitieve versie van het Border Target Operating Model (BTOM) gepubliceerd, waarmee de Britse importcontroles voor planten/plantaardige producten, dieren/dierlijke producten en levensmiddelen zijn vastgelegd. Via het BTOM deelt de Britse regering officieel mee hoe zij vorm geeft aan een eigen grenscontrolesysteem.

Hoewel de invoering van grenscontroles door het VK vele malen (deels) is uitgesteld, bereidt het ministerie van LNV zich voor op een nieuw controleregime dat daadwerkelijk op 31 januari 2024 wordt geïmplementeerd. Het is dus belangrijk dat een ieder zich definitief gaat voorbereiden.

De Britse regering heeft voor de controles het volgende tijdspad aangekondigd:

  • Vanaf 31 januari 2024 is voor een grote groep dierlijke producten, planten en plantaardige producten vanaf een medium risico, een fytosanitair dan wel veterinair certificaat verplicht voor invoer in het VK. Dit betreft de meeste dierlijke producten, en 5 soorten snijbloemen.
  • Vanaf 30 april 2024 opent het VK Border Control Posts (BCPs) en gaat bovengenoemde producten uit de EU fysiek controleren.
  • Vanaf 31 oktober 2024 worden alle exporteurs vanuit de EU verplicht om voorafgaand aan het vervoer naar het VK een veiligheidsverklaring (ENS) in te dienen.

De afgelopen weken zijn veel reacties op het BTOM opgehaald bij bedrijven, branchevertegenwoordigers en keuringsdiensten. Een aantal zaken in het BTOM is nog niet geheel duidelijk. Het VK geeft daarop aan nog met nadere informatie te komen. Tevens heeft Nederland diverse vragen uitgezet via de formele EU-kanalen en rechtstreeks aan het VK. Hoewel sommige benodigde verduidelijkingen de voorbereiding compliceren, zijn ze geen reden die voorbereiding niet uit te voeren.

De diverse Brexit-overleggen tussen de stakeholders (brancheorganisaties, keuringsdiensten, NVWA) gaan ook de komende periode door. Ontvangen antwoorden op onze vragen zullen wij daar delen. Vragen van ondernemers, zijn via brancheorganisatie of keuringsdienst in die stakeholder-overleggen in te brengen, of rechtstreeks te stellen op het emailadres brexit@nvwa.nl. Indien gewenst worden specifieke Brexit-bijeenkomsten gefaciliteerd.

Het originele gepubliceerde document staat op de website van DEFRA. Verder invulling op gebied van fytosanitaire exporteisen vindt u hier.

In de NVWA-Exportassistent zijn altijd de geldende importregels per derde land na te lezen. Die informatie wordt naar aanleiding van de nieuwe Britse eisen zo snel mogelijk geactualiseerd.

Voor zuivel/zuivelproduct en eieren/eiproducten betreft het voornamelijk levensmiddelen die geen hittebehandeling hebben ondergaan en/of niet bij kamertemperatuur houdbaar zijn welke certificeringsplichtig worden. Voorbeelden zijn producten op basis van rauwe melk,  kaas en andere zuivel die gekoeld moet bewaard worden en vloeibare eiproducten.

Zodra er meer bekend is over de certificeringsmodaliteiten zal het COKZ dit via de branches communiceren.

Veel gestelde vragen