De zuivel sector

Brexit: stand van zaken

VK publiceert nieuw ontwerp Border Target Operating Model (TOM)

Het Verenigd Koninkrijk heeft een nieuw draft ontwerp Target Operating Model (TOM) gepubliceerd. Dit is een voorlopige tekst. Eind mei, begin juni is de definitieve versie voorzien. De voorlopige versie geeft aan dat vanaf 31 oktober 2023 alle veterinaire producten inclusief zuivel-en eiproducten, moeten zijn voorzien van een gezondheidscertificaat. Daarnaast geeft het document aan hoe de grenscontroles bij import van veterinaire en fytosanitaire goederen in het GB zullen plaatsvinden. Deze controles treden gefaseerd in werking vanaf 31 januari 2024, dus na de invoering van de certificaatplicht.

Er is nog veel onduidelijkheid over de invulling en consequenties en het VK organiseert voor diverse stakeholders informatiesessies. COKZ zal met NVWA verdere afstemming hebben over de gevolgen en de implementatie. NVWA zoekt het contact met de VK collega’s voor meer duidelijkheid.  COKZ adviseert exporteurs en andere ketenbelanghebbenden om hun vragen hierover te stellen aan de eigen brancheorganisatie.

Meer informatie

> Target Operating Model (TOM)

> Grensstrategie 2025 

Veel gestelde vragen