De zuivel sector

Brexit: stand van zaken

28 december 2020

Het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie hebben een akkoord bereikt over hun toekomstige relatie.

Op 24 december 2020 hebben Groot-Brittannië en de Europese Unie een akkoord gesloten, waarmee de verhoudingen tussen beide partijen na het uittreden van Groot-Brittannië uit de EU definitief worden geregeld. Op dit moment wordt het akkoord nog volop bestudeerd. Het akkoord zal gevolgen hebben voor de handel tussen de EU en Groot-Brittannië. Voor wat betreft de export van zuivelproducten (incl. zuigelingenvoeding) en eieren en eiproducten is de situatie als volgt*:

* Wij wijzen u er op dat de hieronder genoemde werkwijze de situatie is zoals heden bekend. Indien er iets wijzigt zullen wij u daarover informeren via onze website.

 1. Vanaf 1 januari 2021 maakt Groot-Brittannië (GB) geen deel meer uit van de interne markt van de EU. Er gaan dan douane- en andere formaliteiten gelden;
 2. Per 1 januari 2021 vraagt GB nog geen EU-exportcertificaten bij invoer in GB. De EU vraagt wel exportcertificaten bij invoer uit GB in de EU;
 3. Per 1 april 2021 zal het GB wel exportcertificaten gaan vragen bij de invoer van EU-producten (zuivel en eieren en eiproducten). De certificaatmodellen zijn al vastgesteld en vindt u Services – GOV.UK (www.gov.uk).
 4. In sommige gevallen kan GB wél certificaten vragen. Dit is met name het geval als het desbetreffende product in GB (verder) wordt verwerkt en wordt geëxporteerd naar een ander derde land, dat bijzondere eisen stelt, die niet op basis van EU-regelgeving kunnen worden verklaard. De autoriteiten van GB dienen deze eisen te specificeren, waarna hiervoor een certificaat kan worden gemaakt. Houdt u rekening met een verwerkingstermijn van enkele weken (vergelijkbaar met exclusief verzoek);
 5. Grondstoffen uit GB die vóór 1 januari 2021 GB hebben verlaten worden door de EU gezien als EU-grondstoffen in het kader van de certificering, hetzelfde geldt voor eindproducten uit GB. U dient dit te onderbouwen door middel van een leveranciersverklaring bij de aanvraag van een certificaat. In e-CertNL dient u de landcode op te geven als G6. Voor grondstoffen die na 1 januari 2021 GB hebben verlaten gebruikt u in e-CertNL de landcode GB.
 6. Noord-Ierland heeft in het akkoord een bijzondere positie gekregen. Deze is nog niet geheel duidelijk, maar de hoofdlijn is dat Noord-Ierland deel blijft uitmaken van de EU-interne markt. Er zou dan geen exportcertificering van toepassing zijn. Vooruitlopend hierop heeft Noord-Ierland een eigen landcode gekregen: UK(NI). In verband met de technische realisatie in e-CertNL geldt daar de landcode XI voor Noord-Ierland.
 7. Deze instructie zal ook op de COKZ-site worden gepubliceerd:
  Zuivel: Brexit en export zuivel 28-12-20 – COKZ | Controle Orgaan Kwaliteits Zaken
  Eieren: Brexit en export eieren en eiproducten 28-12-20 – COKZ | Controle Orgaan Kwaliteits Zaken

Indien wijzigingen en/of aanvullingen noodzakelijk zijn, dan zullen die op de site worden vermeld. Aangezien nog veel onduidelijk is of nog nader moet worden ingevuld, adviseren wij u om onze site op dit onderwerp regelmatig te controleren.

Veel gestelde vragen
 • Wat is de officiële naamgeving voor het Verenigd Koninkrijk?
  • De officiële Nederlandse term is Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, afgekort tot Verenigd Koninkrijk of VK.
  • De officiële Engelse term is United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, afgekort tot United Kingdom of UK.
  • De internationale ISO-landcode die erbij hoort is GB.
  • Op de exportcertificaten voor het VK staan de aanduidingen GB en United Kingdom.
 • Wanneer is een leveranciersverklaring of GDB (Gemeenschappelijk Document van Binnenkomst) nodig?
  Is de grondstof/eindproduct afkomstig van vóór 1 januari 2021 dan duidt u dit in de aanvraag aan met code G6 én een leveranciersverklaring. Is de grondstof/eindproduct afkomst ná 1 januari 2021 dan duidt u dit in de aanvraag aan met code GB en een GDB
 • Welk transportmiddel zou ik moeten kiezen?
  Indien de zending met de vrachtwagen op de ferry of trein (kanaaltunnel) naar GB gaat, moet gekozen worden voor transport ‘by truck’ of ‘by road’.
 • Wat houdt de QR-code onderaan het certificaat voor Groot-Brittannië in?
  De QR-code maakt het mogelijk om vast te stellen dat het desbetreffende certificaat legaal is afgegeven. Het scannen van de QR-code leidt tot weergave van het in e-CertNL gewaarmerkte certificaat. Let op: de QR-code werkt alleen bij een gewaarmerkt certificaat. Als u de QR-code scant voordat het certificaat wordt gewaarmerkt, kunt u een foutboodschap ontvangen, ook als het certificaat daarna wel is gewaarmerkt. De foutboodschap blijft dan bestaan!!
 • Wat is een UNN?
  Het Unique Notification Number (UNN) is een uniek nummer dat verplicht is gesteld door de Britse overheid voor alle documentatie bij import in het VK. Het is dus een Britse verplichting, waar de Nederlandse overheid geen controle op uitvoert. Aangezien het bekend is dat het VK dit gegeven verplicht stelt, heeft de NVWA hiervoor wel ruimte gereserveerd in de certificaataanvraag. U kunt het gegeven invullen in het veld Unique Notification Number. COKZ zal de invulling van het gegeven niet controleren. Wij adviseren u om bij uw Britse relaties na te gaan of en hoe u dit nummer kunt gebruiken. U kunt het gegeven in e-CertNL toevoegen zonder dat de aanvraag behoeft te worden ontgrendeld.